امروز 9 خرداد ماه 1403 ساعت 5:31 ق.ظ
زمان حضور اساتید کامپیوتر جهت تصویب پروژه و کارآموزی ترم تابستان

نام استاد

زمان حضور

مهندس ارفعی نیا

زمان مدیرگروهی

مهندس عظیم پور

چهارشنبه 18/4/93 ساعت 13-11:30

مهندس چاوشی

سه شنبه 17/4/93 ساعت 12-10

مهندس باقری

چهارشنبه 18/4/93 ساعت 12- 10

مهندس خوش منش

چهارشنبه 18/4/93 ساعت 12- 10

مهندس موسوی

با شماره 09178742161 تماس بگیرید.

اخبار موسسه
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.