امروز 27 تیر ماه 1403 ساعت 12:38 ق.ظ
زمان حضور اساتید جهت راهنمایی پروژه دانشجویان کامپیوتر

 

 

نام استاد

زمان حضور

خانم مهندس ولی زاده

شنبه 93/4/7 ساعت 9:30 – 11:30

آقای مهندس فرنیا

دوشنبه 93/4/9 ساعت 11 – 13

خانم مهندس حیاتی

چهارشنبه 93/4/18 ساعت 9 – 11

خانم مهندس کیامرزپور

چهارشنبه 93/4/4 تشکیل گردید

آقای مهندس گندمکار

پنج شنبه 93/4/19 ساعت 9 – 11

آقای مهندس حامد

شنبه 93/4/7 ساعت 9 – 11

آقای مهندس نجیبی

پنج شنبه 93/4/19 ساعت 9 – 11

آقای مهندس چاوشی

سه شنبه 93/4/10 ساعت 10 – 12

آقای مهندس ارفعی نیا

زمان مدیرگروهی

خانم مهندس خوش منش

دوشنبه 93/4/9 ساعت 9 – 11

آقای مهندس جعفری

دوشنبه 93/4/9 ساعت 11 – 13

خانم مهندس باقری

شنبه 93/4/7 ساعت 9 – 11

خانم  مهندس حسامی

سه شنبه 93/4/10 ساعت 9 – 11

آقای مهندس موسوی

دوشنبه 93/4/9 ساعت 10 – 12

آقای دکتر نیکو

یکشنبه 93/4/8 ساعت 12 – 13

آقای مهندس بهارلو

یکشنبه 93/4/8 ساعت 12 – 14

 

سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.