امروز 31 خرداد ماه 1403 ساعت 7:03 ق.ظ
زمان تحویل پایان نامه کارشناسی ارشد

دانشجویان ارشد در دفاع از پایان نامه، می بایست یک نسخه از پایان نامه خود را به همراه مدارک لازم جهت دفاع پایان نامه، در نیمسال اول سال تحصیلی حداکثر تا پایان دی ماه و در نیمسال دوم حداکثر تا پایان مرداد ماه به کارشناس آموزش رشته مربوطه تحویل دهند. ضمناً تسویه حساب مالی الزامی است.

   بدیهی است که در صورت عدم رعایت موارد و زمان های اعلام شده، مسئولیت آن بر عهده دانشجو خواهد بود و عذری در خصوص عدم آگاهی و اطلاع مناسب در این خصوص پذیرفته نیست.

   لازم به ذکر است آخرین مهلت دفاع در نیمسال اول سال تحصیلی تا پایان بهمن و در نیمسال دوم سال تحصیلی تا پایان شهریور ماه می باشد.

سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.