امروز 31 خرداد ماه 1403 ساعت 3:24 ق.ظ
زمان بندی امتحان معرفی به استاد بهمن ماه 94

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

نام استاد

درس

مکان و زمان برگزاری

تاریخ

1

حمیدرضا مصطفوی

9214105

رفعت

اصول سرپرستی

ساعت 10 ساختمان 3

94/11/27

2

سید علی حسین پور

9231220

بکمی

انقلاب اسلامی

ساعت 10 ساختمان 3

94/11/27

3

محمد رضا دلاوری

901611237

نورایی پور

آمار و احتمالات

ساعت 10 ساختمان 3

94/11/27

4

فاطمه زنده بودی

9213102

ارفعی نیا

آمار و احتمالات

ساعت 10 ساختمان 3

94/11/27

5

مسلم سالمی زاده

9235205

عمادی

بررسی سیستمهای قدرت

ساعت 10 ساختمان 3

94/11/27

6

رضا پرناک

9235131

عمادی

بررسی سیستمهای قدرت 2

ساعت 10 ساختمان 3

94/11/27

7

محسن حاجی زاده

9235136

عمادی

بررسی سیستمهای قدرت 2

ساعت 10 ساختمان 3

94/11/27

8

محمد جعفرزاده

9135117

عمادی

بررسی سیستمهای قدرت 2

ساعت 10 ساختمان 3

94/11/27

9

راضیه مسعودی آزاد

9236144

جمالی

تحلیل فضای شهری

ساعت 10 ساختمان 3

94/11/27

10

علی لطفی

9236171

جمالی

تحلیل فضای شهری

ساعت 10 ساختمان 3

94/11/27

11

محمدعلی سیامنصوری

9214113

عمادی

تکنیک پالس

ساعت 10 ساختمان 3

94/11/27

12

لیلا دانایی فرد

9117112

مدنی

تنظیم شرایط محیطی

ساعت 10 ساختمان 3

94/11/27

13

محمد سهام زاده

9214104

دژبخش

دانش خانواده

ساعت 10 ساختمان 3

94/11/27

14

محسن بردستانی

9131216

ارفعی نیا

زبان تخصصی

ساعت 10 ساختمان 3

94/11/27

15

سید محمدرضا گلستانی

9131215

ارفعی نیا

شبیه سازی کامپیوتری

ساعت 10 ساختمان 3

94/11/27

16

رضا گشمردی

9133148

عمادی

مدار الکترونیکی

ساعت 10 ساختمان 3

94/11/27

17

علی لطفی

9236171

شمتوب

انسان،طبیعت،معماری

ساعت 10 ساختمان 3

94/11/28

18

فاطمه زنده بودی

9213102

ارفعی نیا

ساختمان داده

ساعت 10 ساختمان 3

94/11/28

19

محمد جعفرزاده

9135117

عمادی

سیستم های کنترل خطی

ساعت 10 ساختمان 3

94/11/28

20

سید محمدرضا گلستانی

9131215

ارفعی نیا

طراحی سیستم های شی گرا

ساعت 10 ساختمان 3

94/11/28

21

ابراهیم صادقی

9235237

عمادی

عایق فشار قوی

ساعت 10 ساختمان 3

94/11/28

22

محسن حاجی زاده

9235136

عمادی

عایق و فشار قوی

ساعت 10 ساختمان 3

94/11/28

23

مهرنوش عربی

9231116

ارفعی نیا

گرافیک

ساعت 10 ساختمان 3

94/11/28

24

خشایار عاطفی

9235216

مظفری زاده

ماشین 3

ساعت 10 ساختمان 3

94/11/28

25

سید علی حسین پور

9231220

ارفعی نیا

مباحث ویژه

ساعت 10 ساختمان 3

94/11/28

26

عقیل مسعودی زاده

9115206

عمادی

مبانی سیستم های قدرت

ساعت 10 ساختمان 3

94/11/28

27

اسماعیل مرادی

9236169

شمتوب

مبانی نظری معماری

ساعت 10 ساختمان 3

94/11/28

28

حامد زارعی

9136230

شمتوب

مبانی نظری معماری

ساعت 10 ساختمان 3

94/11/28

29

رضا گشمردی

9133148

عمادی

مدار مخابراتی

ساعت 10 ساختمان 3

94/11/28

30

موسی عسکری نصرآباد

9133142

عمادی

مدارمجتمع خطی

ساعت 10 ساختمان 3

94/11/28

31

یوسف حاجی پور

9236143

شمتوب

معماری اسلامی

ساعت 10 ساختمان 3

94/11/28

32

احمد کردستانی فرد

901626119

معراجی

مکانیک سیالات

ساعت 10 ساختمان 3

94/11/28

33

محمد سهام زاده

9214104

عمادی

منابع تغذیه و سوئیچینگ

ساعت 10 ساختمان 3

94/11/28

34

احمد کردستانی فرد

901626119

پوربهی

مهندسی پی

ساعت 10 ساختمان 3

94/11/28

سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.