امروز 1 تیر ماه 1403 ساعت 7:36 ق.ظ
زمانبندی معرفی به استاد نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

نام استاد

درس

مکان و زمان برگزاری

تاریخ

1

سپیده گلستانی

9217141

فضل الهی

مقررات ملی ساختمان

ساختمان 1ساعت 10

1395/04/22

2

احمد کردستانی منفرد

901626119

پوربهی

مهندسی پی

ساختمان 1ساعت 10

1395/04/22

3

اصغر غریبی

9231125

ارفعی نیا

مباحث ویژه

ساختمان 1ساعت 10

1395/04/22

4

افسانه محمودی

9236137

کیانپور

معماری معاصر

ساختمان 1ساعت 10

1395/04/22

5

آرش صداقت پور

9214211

دژبخش

دانش خانواده

ساختمان 1ساعت 10

1395/04/22

6

آمنه خوشکلام

9217147

جعفری

هنرهای تجسمی

ساختمان 1ساعت 10

1395/04/22

7

باقر اکبری

9218106

روحانی

محاسبات سازه های فلزی

ساختمان 1ساعت 10

1395/04/22

8

حسین رحیمی

9131164

قادریان

تفسیر موضوعی قرآن

ساختمان 1ساعت 10

1395/04/22

9

حسین کرمپور

9214213

عمادی

منابع تغذیه و سوییچینگ

ساختمان 1ساعت 10

1395/04/22

10

ذبیح الله اسدی پناه

9236213

روحانی

سازه های بتن

ساختمان 1ساعت 10

1395/04/22

11

راضیه مسعودی ازاد

9236144

جمالی

تحلیل فضای شهری

ساختمان 1ساعت 10

1395/04/22

12

رضا جعفری

9233214

عمادی

سیستم های کنترل خطی

ساختمان 1ساعت 10

1395/04/22

13

سپیده گلستانی

9217141

صمیمی

آشنایی با معماری اسلامی

ساختمان 1ساعت 10

1395/04/22

14

عباس جوکار

9218109

آریان پور

مکانیک خاک

ساختمان 1ساعت 10

1395/04/23

15

فاطمه زنده بودی

9231123

ارفعی نیا

ایجاد بانک های اطلاعاتی

ساختمان 1ساعت 10

1395/04/23

16

قاسم ایزدی

9118205

روحانی

محاسبات سازه های فلزی

ساختمان 1ساعت 10

1395/04/22

17

قاسم ایزدی

9118205

پوربهی

مکانیک خاک

ساختمان 1ساعت 10

1395/04/22

18

محمدرضا حیدری

9236105

جعفری

مبانی نظری معماری

ساختمان 1ساعت 10

1395/04/22

19

محمدکریم چرخ

9214214

عمادی

منابع تغذیه و سوئیچینگ

ساختمان 1ساعت 10

1395/04/22

20

نازنین ابافت

9399233

فضل الهی

آشنایی با معماری جهان

ساختمان 1ساعت 10

1395/04/22

21

ندا دشتی نژاد

9217137

فضل الهی

آشنایی با معماری جهان

ساختمان 1ساعت 10

1395/04/22

22

احمد کردستانی منفرد

901626119

دکتر معراجی

مکانیک سیالات

ساختمان 1ساعت 10

1395/04/23

23

اصغر غریبی

9231125

ارفعی نیا

گرافیک کامپیوتری

ساختمان 1ساعت 10

1395/04/23

24

افسانه محمودی

9236137

صمیمی

معماری اسلامی2

ساختمان 1ساعت 10

1395/04/23

25

آمنه خوشکلام

9217147

زره پوش

متره و برآورد

ساختمان 1ساعت 10

1395/04/23

26

حسین کرمپور

9214213

عمادی

زبان فنی

ساختمان 1ساعت 10

1395/04/23

27

محمدرضا دلاوری

901611237

نورایی پور

آمار و احتمالات

ساختمان 1ساعت 10

1395/04/23

28

محمدکریم چرخ

9214214

عمادی

زبان فنی

ساختمان 1ساعت 10

1395/04/23

29

مهدی رسانه

9217148

جعفری

معماری اسلامی

ساختمان 1ساعت 10

1395/04/23

30

نازنین ابافت

9399233

کیانپور

تنظیم شرایط محیطی

ساختمان 1ساعت 10

1395/04/23

سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.