امروز 27 خرداد ماه 1403 ساعت 11:59 ق.ظ
زمانبندی معرفی به استاد نیمسال تابستان سال تحصیلی 95-94

به اطلاع کلیه دانشجویان متقاضی امتحان معرفی به استاد می رساند تا روز شنبه 20 شهریور نسبت به انجام امور اداری مرتبط با اخذ درس معرفی به استاد اقدام نمایند. پس از برگزاری امتحان مذکور تحت هیچ شرایطی امتحان معرفی به استاد دیگری تا آبان برگزار نخواهد گردید.

تاریخ امتحان درس معرفی به استاد :

سه شنبه 23 شهریور و چهارشنبه 24 شهریور

ساعت 10 صبح – ساختمان شماره 1

شرایط اصلی اخذ دروس به عنوان معرفی به استاد :

1- فارغ التحصیلی دانشجو از نظر آموزشی با 2 درس نظری صورت پذیرد.

2- کلیه نمرات قبلی دانشجو اعلام و نهائی شده و قبولی دانشجو در آنها محرز باشد.

سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.