امروز 1 تیر ماه 1403 ساعت 9:12 ق.ظ
زمانبندی معرفی به استاد دی ماه 95

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

نام درس

نام استاد

تاریخ   امتحان

مکان و ساعت برگزاری

1

هدا غالبی

9136151

انقلاب اسلامی

رضایی

1394/10/01

ساختمان3 ساعت 10

2

هدا غالبی

9136151

ریاضی عمومی

شادکام

1394/10/01

ساختمان3 ساعت 10

3

عباس سوسنی

9214202

منابع تغذیه و سوئیچینگ

گندمکار

1394/10/01

ساختمان3 ساعت 10

4

عباس سوسنی

9214202

میکروکنترلر

عباسپور

1394/10/01

ساختمان3 ساعت 10

5

نقی نمازی

9237104

مهندسی پی

پوربهی

1394/10/01

ساختمان3 ساعت 10

6

فرامرز پریوش

9236103

زبان تخصصی

جعفری

1394/10/01

ساختمان3 ساعت 10

7

سپهر آدینی

9236217

معماری اسلامی2

صمیمی

1394/10/01

ساختمان3 ساعت 10

8

سپهر آدینی

9236217

انسان طبیعت معماری

جعفری

1394/10/01

ساختمان3 ساعت 10

9

حسین کرمپور

9214213

سوئیچینگ

گندمکار

1394/10/01

ساختمان3 ساعت 10

10

حسین کرمپور

9214213

زبان فنی

ربیعی

1394/10/01

ساختمان3 ساعت 10

11

عباس صالحی نیک

9231132

هوش مصنوعی

باقری

1394/10/01

ساختمان3 ساعت 10

12

زهرا شریفیان مطلق

9237216

مهندسی زلزله

آریان پور

1394/10/01

ساختمان3 ساعت 10

13

زهرا شریفیان مطلق

9237216

مهندسی پی

آریان پور

1394/10/01

ساختمان3 ساعت 10

14

مسعود توانگر

901626127

مهندسی پی

آریان پور

1394/10/01

ساختمان3 ساعت 10

15

مسعود توانگر

901626127

مهندسی زلزله

آریان پور

1394/10/01

ساختمان3 ساعت 10

16

علی صالحی

9237142

مهندسی پی

پوربهی

1394/10/01

ساختمان3 ساعت 10

17

علی صالحی

9237142

مهندسی هیدرولوژی

باقری نژاد

1394/10/01

ساختمان3 ساعت 10

18

کامبیز فریدون پور

9117140

معماری 1

صمیمی

1394/10/01

ساختمان3 ساعت 10

سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.