امروز 28 تیر ماه 1403 ساعت 10:50 ق.ظ
زمانبندی معرفی به استاد اردیبهشت 96

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

نام درس

نام استاد

تاریخ امتحان

مکان و ساعت برگزاری

1

آریا پارسیان

9333204

مباحث ویژه

دریاسفر

1396/02/23

ساختمان3 ساعت 10

2

فرشید دهقان

9336126

طراحی و تولید صنعتی

فضل الهی

1396/02/23

ساختمان3 ساعت 10

3

محمد سرکاری

9313220

آمار و احتمالات

حسینی

1396/02/23

ساختمان3 ساعت 10

4

محمد سرکاری

9313220

زبان فنی

صفایی

1396/02/23

ساختمان3 ساعت 10

5

احمدرضا راه پیما

9318202

تحلیل مقدماتی سازه ها

آریان پور

1396/02/23

ساختمان3 ساعت 10

6

پریسا موذنی زاده

9331134

زبان تخصصی

صفایی

1396/02/23

ساختمان3 ساعت 10

7

پریسا موذنی زاده

9331134

گرافیک کامپیوتری

ارفعی نیا

1396/02/23

ساختمان3 ساعت 10

8

غلامعباس غریبی

9335211

بررسی سیستم های قدرت 2

عمادی

1396/02/23

ساختمان3 ساعت 10

9

پویان رزم جوی دوقزلو

9236251

معماری اسلامی2

فضل الهی

1396/02/23

ساختمان3 ساعت 10

10

پویان رزم جوی دوقزلو

9236251

طراحی و تولید صنعتی

فضل الهی

1396/02/23

ساختمان3 ساعت 10

11

عقیل کمالی پور

9331221

مباحث ویژه

ارفعی نیا

1396/02/23

ساختمان3 ساعت 10

12

محمد دهقانی

9213129

مباحث ویژه

ارفعی نیا

1396/02/23

ساختمان3 ساعت 10

13

محمد دهقانی

9213129

آمار و احتمالات

حسینی

1396/02/23

ساختمان3 ساعت 10

14

امراله خدری

9333203

تحلیل الکترونیکی

ربیعی

1396/02/23

ساختمان3 ساعت 10

15

امراله خدری

9333203

زبان خارجی

غلامی

1396/02/23

ساختمان3 ساعت 10

16

حسین کرمپور

9214213

زبان فنی

ربیعی

1396/02/23

ساختمان3 ساعت 10

17

حسین کرمپور

9214213

منابع تغذیه و سوئیچینگ

گندمکار

1396/02/23

ساختمان3 ساعت 10

سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.