امروز 31 خرداد ماه 1403 ساعت 2:53 ق.ظ
زمانبندی معرفی به استاد آبان 95

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

نام استاد

درس

مکان و زمان برگزاری

تاریخ

1

احسان سبزی

9113207

باقری

شیوه ارائه مطالب

ساختمان3 ساعت 10

95/08/16

2

احسان سبزی

9113207

حیاتی

برنامه نویسی مبتنی بر وب

ساختمان3 ساعت 10

95/08/16

3

اردشیر پردل

9337117

بکمی

انقلاب اسلامی

ساختمان3 ساعت 10

95/08/16

4

اردشیر پردل

9337117

باقری نژاد

بناهای آبی

ساختمان3 ساعت 10

95/08/16

5

ذبیح الله اسدی پناه

9236213

روحانی

سازه های بتن

ساختمان3 ساعت 10

95/08/16

6

راضیه مسعودی ازاد

9236144

جمالی

تحلیل فضای شهری

ساختمان3 ساعت 10

95/08/16

7

سیده فاطمه حسینی

9337105

آریان پور

تحلیل سازه بتن2

ساختمان3 ساعت 10

95/08/16

8

طاهره رضایی

9331212

ارفعی نیا

گرافیک کامپیوتری

ساختمان3 ساعت 10

95/08/16

9

علی صالحی

9237142

پوربهی

مهندسی پی

ساختمان3 ساعت 10

95/08/16

10

علی صالحی

9237142

باقری نژاد

بناهای آبی

ساختمان3 ساعت 10

95/08/17

11

علیرضا پروازه

9217127

غلامی

زبان پیش دانشگاهی

ساختمان3 ساعت 10

95/08/16

12

فاطمه دهقانی

9217146

قاسمی-بهروز

دانش خانواده

ساختمان3 ساعت 10

95/08/16

13

فاطمه دهقانی

9217146

زره پوش

ایستایی2

ساختمان3 ساعت 10

95/08/17

14

فرشید بخشایش

9113204

باقری

مبانی مهندسی نرم افزار

ساختمان3 ساعت 10

95/08/16

15

فرشید بخشایش

9113204

باقری

زبان ماشین و اسمبلی

ساختمان3 ساعت 10

95/08/17

16

قاسم ایزدی

9118205

روحانی

محاسبات سازه های فلزی

ساختمان3 ساعت 10

95/08/16

17

قاسم ایزدی

9118205

پوربهی

مکانیک خاک

ساختمان3 ساعت 10

95/08/17

18

کامبیز فریدون پور

9117140

صمیمی

آشنایی با معماری اسلامی

ساختمان3 ساعت 10

95/08/16

19

محمد کشتکار

9217210

 

زبان فنی

ساختمان3 ساعت 10

95/08/16

20

محمدخلیل فولادی

9337107

دانایی

فولاد 2

ساختمان3 ساعت 10

95/08/16

21

مسعود توانگر

901626127

آریان پور

مهندسی زلزله

ساختمان3 ساعت 10

95/08/16

22

نازنین ابافت

9399233

فضل الهی

آشنایی با معماری جهان

ساختمان3 ساعت 10

95/08/16

23

نازنین ابافت

9399233

کیانپور

تنظیم شرایط محیطی

ساختمان3 ساعت 10

95/08/17

سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.