امروز 5 اسفند ماه 1402 ساعت 8:59 ب.ظ
زمانبندی دفاعیه پروژه دانشجویان گروه برق، نیمسال اول سال تحصیلی 94-95

از روز شنبه مورخ 94/11/17 لغایت روز یک شنبه مورخ 94/11/18

 

توجه:

دانشجویان الزاماً یک هفته قبل از تاریخ فوق نسبت به دریافت فرم درخواست ارائه پروژه اقدام نمایند.

فرم درخواست ارائه پروژه الزاما توسط استاد و مدیر گروه امضا وبه کارشناس آموزش ارائه شود.

اخبار موسسه
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.