امروز 31 خرداد ماه 1403 ساعت 4:05 ق.ظ
زمانبندی دفاعیه پروژه دانشجویان گروه برق، نیمسال اول سال تحصیلی 94-95

از روز شنبه مورخ 94/11/17 لغایت روز یک شنبه مورخ 94/11/18

 

توجه:

دانشجویان الزاماً یک هفته قبل از تاریخ فوق نسبت به دریافت فرم درخواست ارائه پروژه اقدام نمایند.

فرم درخواست ارائه پروژه الزاما توسط استاد و مدیر گروه امضا وبه کارشناس آموزش ارائه شود.

سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.