امروز 31 خرداد ماه 1403 ساعت 6:04 ق.ظ
زمانبندی حضور اساتید گروه کامپیوتر جهت تصویب پروژه و کارآموزی نیمسال تابستان

نام استاد

تاریخ

ساعت

مکان

جناب آقای چاوشی

دوشنبه

94/4/22

9:30-11

ساختمان 3

سرکار خانم باقری

چهارشنبه

94/4/24

9:30-11

ساختمان 3

جناب آقای ارفعی نیا

ساعات مدیر گروهی

ساختمان 3

سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.