امروز 6 اسفند ماه 1402 ساعت 3:27 ب.ظ
زمانبندی حضور اساتید گروه کامپیوتر جهت تصویب پروژه و کارآموزی نیمسال تابستان

نام استاد

تاریخ

ساعت

مکان

جناب آقای چاوشی

دوشنبه

94/4/22

9:30-11

ساختمان 3

سرکار خانم باقری

چهارشنبه

94/4/24

9:30-11

ساختمان 3

جناب آقای ارفعی نیا

ساعات مدیر گروهی

ساختمان 3

اخبار موسسه
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.