امروز 31 خرداد ماه 1403 ساعت 5:54 ق.ظ
زمانبندی امتحان معرفی به استاد

آزمون معرفی به استاد بهمن 94-93 مورخ 93/11/28 و 93/11/29

ردیف

شماره دانشجویی

نام و نام خانوادگی

نام درس

نام استاد

تاریخ امتحان

1

9114204

نصراله خواسته

اصول سرپرستی

رفعت

93/11/28

2

9135119

حسین ناصری

الکترو مغناطیس

هاشمی

93/11/28

3

9132120

صائمه رزمجو

الکترونیک دیجیتال

طالب پور

93/11/28

4

9135138

سعید محمدی نژاد

بررسی سیتم های قدرت 2

عمادی

93/11/28

5

9135227

نوراله یزدان پناه

بررسی سیتم های قدرت 2

عمادی

93/11/28

6

9138131

عبدالخالق کشاورز

بنایی آبی

دکتر معراجی

93/11/28

7

9113201

مهدی باغکی

پایگاه داده

خوش منش

93/11/28

8

9138145

امید دهقان

تحلیل سازه2

آریان پور

93/11/28

9

901614150

علی حسین زاده

تحلیل مدارهای الکتریکی

عمادی

93/11/28

10

9117129

پرویز سعادت طلب

تنظیم شرایط محیطی

فضل الهی

93/11/28

11

9117147

فرناز کیانی مقدم

تنظیم شرایط محیطی

فضل الهی

93/11/28

12

901626204

امین شایان فر

روسازی راه

صفایی

93/11/28

13

901626207

محمدعلی رضازاده

روسازی راه

صفایی

93/11/28

14

9236232

سیده آزاده هاشمی نژاد

ریاضی جبرانی

شادکام

93/11/28

15

9136161

امیرعلی خرد

ریاضی عمومی 2

شادکام

93/11/28

16

9118116

افشین کیانی

ریاضی عمومی2

شادکام

93/11/28

17

9113202

سید محمد دشتی حسینی

ریاضی کاربردی

شیخی

93/11/28

18

9132141

مطهره حمزوی

ریاضی مهندسی

کشاورز

93/11/28

19

9132162

رحمان احمدی

ریز پردازنده

طالب پور

93/11/28

20

9132117

زهرا حسن پور

ریز پردازنده

طالب پور

93/11/28

21

9132157

معصومه غفاری

ریز پردازنده

طالب پور

93/11/28

22

9132163

هادی حیدرعلی زاده

ریز پردازنده

طالب پور

93/11/28

23

9132111

محمدرضا ماهینی

سیگنالها و سیستم ها

ارفعی نیا

93/11/28

24

901615202

ساسان نیا صادق

ماشین آلات

آریان پور

93/11/28

25

9115119

رحمان باقری

مبانی سیستم های قدرت

عمادی

93/11/28

26

9136147

ساعد محصولی

مبانی نظری معماری

رحیمی

93/11/28

27

9113144

هاشم صالحی مقدم

محیط چند رسانه ای

حیاتی

93/11/28

28

9114122

علیرضا نظامات

مدار مجتمع خطی

نجیبی

93/11/28

29

9114107

محمدصادق شجاعی مفرد

مدار مجتمع خطی

نجیبی

93/11/28

30

901625137

مرتضی جوکار

مدارهای الکترونیکی

کروبی نیا

93/11/28

31

9138154

ایمان قربانی

مهندسی پی

عاقبتی

93/11/28

32

9137205

پرویز سلمانی

مهندسی پی

عاقبتی

93/11/28

33

9138151

علی قربانی

مهندسی پی

عاقبتی

93/11/28

34

9138161

عمادالدین قائدی

مهندسی پی

عاقبتی

93/11/28

35

9131234

محمد فقیه

هوش مصنوعی

ارفعی نیا

93/11/28

36

9131205

هادی حیدری

هوش مصنوعی

ارفعی نیا

93/11/28

37

9117129

پرویز سعادت طلب

آشنایی معماری اسلامی

فضل الهی

93/11/29

38

901626204

امین شایان فر

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

رضایی

93/11/29

39

901626207

محمدعلی رضازاده

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

رضایی

93/11/29

40

9138145

امید دهقان

تفسیرموضوعی قرآن

قادریان

93/11/29

41

9132163

هادی حیدرعلی زاده

تفسیرموضوعی قرآن

رضایی

93/11/29

42

9114122

علیرضا نظامات

تکنیک پالس

عباسپور

93/11/29

43

9115119

رحمان باقری

روشنایی فنی

عمادی

93/11/29

44

9132162

رحمان احمدی

ساختمان داده

ارفعی نیا

93/11/29

45

9138151

علی قربانی

مهندسی زلزله

راد

93/11/29

سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.