امروز 27 خرداد ماه 1403 ساعت 12:39 ق.ظ
زمانبندی امتحان معرفی به استاد فروردین ماه 95

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

نام استاد

درس

مکان و زمان برگزاری

تاریخ

1

احمد کردستانی فرد

901626119

معراجی

مکانیک سیالات

ساعت 10 ساختمان 3

1395/01/29

2

احمد کردستانی فرد

901626119

پوربهی

مهندسی پی

ساعت 10 ساختمان 3

1395/01/30

3

باقر اکبری

9218106

دانایی

آیین نامه های ساختمانی

ساعت 10 ساختمان 3

1395/01/29

4

باقر اکبری

9218106

روحانی

محاسبات ساختمانهای فلزی

ساعت 10 ساختمان 3

1395/01/30

5

جواد عساکره

9136120

شمتوب

آشنایی با معماری اسلامی 2

ساعت 10 ساختمان 3

1395/01/29

6

حامد زارعی

9136230

کیانپور

مبانی نظری معماری

ساعت 10 ساختمان 3

1395/01/29

7

حمید محتشمی

9235141

قادریان

اندیشه 2

ساعت 10 ساختمان 3

1395/01/29

8

حمیده زرنگار

9217109

کیانپور

تنظیم شرایط محیطی

ساعت 10 ساختمان 3

1395/01/30

9

حمیده زرنگار

9217109

صمیمی

معماری اسلامی

ساعت 10 ساختمان 3

1395/01/29

10

راضیه مسعودی آزاد

9236144

جمالی

تحلیل فضای شهری

ساعت 10 ساختمان 3

1395/01/29

11

رضا محمدی

9235126

عمادی

بررسی سیستم های قدرت 2

ساعت 10 ساختمان 3

1395/01/29

12

سپیده گلستانی

9217141

صمیمی

معماری اسلامی

ساعت 10 ساختمان 3

1395/01/29

13

سپیده گلستانی

9217141

فضل الهی

مقررات ملی ساختمان

ساعت 10 ساختمان 3

1395/01/30

14

سید علی حسین پور

9231220

بکمی

انقلاب اسلامی

ساعت 10 ساختمان 3

1395/01/29

15

سید علی حسین پور

9231220

ارفعی نیا

مباحث ویژه

ساعت 10 ساختمان 3

1395/01/29

16

سیروس پارسایی

9235145

عمادی

سیستم های کنترل خطی

ساعت 10 ساختمان 3

1395/01/29

17

صادق افشون

9137218

آریان پور

سازه های بتن 2

ساعت 10 ساختمان 3

1395/01/29

18

علی لطفی

9236171

شمتوب

انسان،طبیعت،معماری

ساعت 10 ساختمان 3

1395/01/30

19

علی لطفی

9236171

جمالی

تحلیل فضای شهری

ساعت 10 ساختمان 3

1395/01/29

20

فاطمه قائدی

9231130

ارفعی نیا

زبان تخصصی نرم افزار

ساعت 10 ساختمان 3

1395/01/30

21

فاطمه قائدی

9231130

ارفعی نیا

مباحث ویژه

ساعت 10 ساختمان 3

1395/01/29

22

قاسم ایزدی

9118205

روحانی

محاسبات ساختمانهای فلزی

ساعت 10 ساختمان 3

1395/01/30

23

قاسم ایزدی

9118205

پوربهی

مکانیک خاک و پی سازی

ساعت 10 ساختمان 3

1395/01/30

24

محسن ایزدپناه

9231205

رضایی

تفسیر موضوعی قرآن

ساعت 10 ساختمان 3

1395/01/30

25

محسن ایزدپناه

9231205

ارفعی نیا

مباحث ویژه

ساعت 10 ساختمان 3

1395/01/29

26

محمد رضا دلاوری

901611237

نورایی پور

آمار و احتمالات

ساعت 10 ساختمان 3

1395/01/30

27

مهرنوش عربی

9231116

ارفعی نیا

گرافیک

ساعت 10 ساختمان 3

1395/01/29

28

مهشید دهقانی

9217102

فضل الهی

آشنایی با معماری جهان

ساعت 10 ساختمان 3

1395/01/29

29

نوید مختاری

9115126

عمادی

مبانی سیستم های قدرت

ساعت 10 ساختمان 3

1395/01/29

30

سجاد ربانی پور

9117125

یزدانی

ایستایی1

ساعت 10 ساختمان 3

1395/01/29

31

سجاد ربانی پور

9117125

یزدانی

ایستایی2

ساعت 10 ساختمان 3

1395/01/30

32

علیرضا درمانده

9117123

یزدانی

ایستایی1

ساعت 10 ساختمان 3

1395/01/29

سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.