امروز 28 تیر ماه 1403 ساعت 10:31 ق.ظ
زمانبندی امتحان معرفی به استاد شهریور ماه 95

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

نام استاد

نام درس

مکان و زمان برگزاری

تاریخ

1

فاطمه زنده بودی

9231123

ارفعی نیا

ایجاد بانک اطلاعاتی

ساعت 10 ساختمان 1

1395/06/24

2

حدیث لک

9231215

ارفعی نیا

مباحث ویژه

ساعت 10 ساختمان 1

1395/06/24

3

ساسان احمدی

9237212

آریانپور

بتن 2

ساعت 10 ساختمان 1

1395/06/24

4

سیده فاطمه حسینی

9337105

آریانپور

بتن 2

ساعت 10 ساختمان 1

1395/06/24

5

ذبیح الله اسدی

9236213

آریانپور

سازه بتنی

ساعت 10 ساختمان 1

1395/06/24

6

علی اکبر حاجی زاده

9237247

باقری نژاد

بناهای آبی

ساعت 10 ساختمان 1

1395/06/23

7

سیده فاطمه حسینی

9337105

باقری نژاد

بناهای آبی

ساعت 10 ساختمان 1

1395/06/23

8

روح الله احمدی

9237215

بکمی

انقلاب اسلامی

ساعت 10 ساختمان 1

1395/06/24

9

عباس پژهان

9237102

پوربهی

زلزله

ساعت 10 ساختمان 1

1395/06/24

10

غلامرضا محمدی

9337110

پوربهی

مهندسی پی

ساعت 10 ساختمان 1

1395/06/24

11

فاضل براتی نصب

9237129

پوربهی

مهندس پی

ساعت 10 ساختمان 1

1395/06/24

12

قاسم ایزدی

9118205

پوربهی

مکانیک خاک و پی سازی

ساعت 10 ساختمان 1

1395/06/23

13

احمد کردستانی

90162619

پوربهی

مهندسی پی

ساعت 10 ساختمان 1

1395/06/24

14

محمد کشتکار

9217210

پورحمزه

زبان فنی

ساعت 10 ساختمان 1

1395/06/24

15

محمدامین مسروریان

9317102

پورحمزه

زبان فنی

ساعت 10 ساختمان 1

1395/06/24

16

مهدی رسانه

9217148

جعفری

آشنایی با معماری اسلامی

ساعت 10 ساختمان 1

1395/06/24

17

آمنه خوشکلام

9217147

جعفری

هنرهای تجسمی

ساعت 10 ساختمان 1

1395/06/23

18

راضیه مسعودی

9236144

جمالی

تحلیل فضای شهری

ساعت 10 ساختمان 1

1395/06/24

19

مهرداد نوروزی

9217152

جمالی

روستا 1

ساعت 10 ساختمان 1

1395/06/24

20

فاطمه پورمحمد

90162247

خ باقری

شیوه ارائه مطالب علمی و فنی

ساعت 10 ساختمان 1

1395/06/24

21

علیرضا امینی زاده

9215207

دژبخش

تنظیم خانواده

ساعت 10 ساختمان 1

1395/06/24

22

فاطمه دهقانی

9217146

دژبخش

تنظیم خانواده

ساعت 10 ساختمان 1

1395/06/24

23

روح الله احمدی

9237215

رضایی

تفسیر موضوعی قرآن

ساعت 10 ساختمان 1

1395/06/23

24

محمدامین مسروریان

9317102

رضایی

اخلاق اسلامی

ساعت 10 ساختمان 1

1395/06/23

26

قاسم ایزدی

9118205

روحانی

محاسبات سازه های فلزی

ساعت 10 ساختمان 1

1395/06/24

27

فاطمه دهقانی

9217146

زره پوش

ایستایی 2

ساعت 10 ساختمان 1

1395/06/23

28

آمنه خوشکلام

92171747

زره پوش

متره  و برآورد

ساعت 10 ساختمان 1

1395/06/24

29

نازنین ابافت

9399233

کیانپور

تنظیم شرایط محیطی

ساعت 10 ساختمان 1

1395/06/24

30

نازنین ابافت

9399233

فضل الهی

آشنایی با معماری جهان

ساعت 10 ساختمان 1

1395/06/23

31

محمود شنبدی

9233216

عباسپور

اصول میکروکامپیوتر

ساعت 10 ساختمان 1

1395/06/24

32

علیرضا امینی زاده

9215207

عمادی

زبان فنی

ساعت 10 ساختمان 1

1395/06/23

33

محمد نبوی

9335110

عمادی

تولید نیروگاه

ساعت 10 ساختمان 1

1395/06/23

34

محمد نبوی

9335110

عمادی

طراحی خطوط انتقال انرژی و پروژه

ساعت 10 ساختمان 1

1395/06/24

35

سید مهدی موسوی

9235203

عمادی

الکترومغناطیس

ساعت 10 ساختمان 1

1395/06/24

36

حسین نبوی

9233210

عمادی

زبان تخصصی

ساعت 10 ساختمان 1

1395/06/23

37

حسین نبوی

9233210

عمادی

منابع تغذیه

ساعت 10 ساختمان 1

1395/06/24

38

رضا ضیایی

9133204

عمادی

مدارهای مخابراتی

ساعت 10 ساختمان 1

1395/06/23

39

رضا ضیایی

9133204

عمادی

منابع تغذیه

ساعت 10 ساختمان 1

1395/06/24

40

ندا دشتی نژاد

9217137

فضل الهی

آشنایی با معماری جهان

ساعت 10 ساختمان 1

1395/06/23

41

عباس پژهان

9237102

کشاورز

محاسبات عددی

ساعت 10 ساختمان 1

1395/06/23

42

غلامرضا محمدی

9337110

کشاورز

ریاضی 2

ساعت 10 ساختمان 1

1395/06/23

43

سید مهدی موسوی

9235203

کشاورز

محاسبات عددی

ساعت 10 ساختمان 1

1395/06/23

44

ساسان احمدی

9237212

کشاورز

محاسبات عددی

ساعت 10 ساختمان 1

1395/06/23

45

حبیب اله مولایی

9236146

کیانپور

آشنایی با معماری معاصر

ساعت 10 ساختمان 1

1395/06/24

46

احمد کردستانی

90162619

معراجی

مکانیک سیلات

ساعت 10 ساختمان 1

1395/06/23

47

خدابخش کریمی زاده

9317115

یزدانی

ایستایی 2

ساعت 10 ساختمان 1

1395/06/23

سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.