امروز 28 تیر ماه 1403 ساعت 11:16 ق.ظ
زمانبندی امتحان معرفی به استاد اسفند ماه 94

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

نام استاد

درس

مکان و زمان برگزاری

تاریخ

1

محمدرضا کرم زاده

9113105

رفعت

اصول سرپرستی

ساعت 10 ساختمان 3

94/12/17

2

فائزه زنگویی

9231206

رضایی

اندیشه اسلامی2

ساعت 10 ساختمان 3

94/12/16

3

علی لطفی

9236171

شمتوب

انسان،طبیعت،معماری

ساعت 10 ساختمان 3

94/12/16

4

سید علی حسین پور

9231220

بکمی

انقلاب اسلامی

ساعت 10 ساختمان 3

94/12/17

5

جواد عساکره

9136120

شمتوب

آشنایی با معماری اسلامی 2

ساعت 10 ساختمان 3

94/12/17

6

مجتبی شمسی

9217155

فضل الهی

آشنایی با معماری جهان

ساعت 10 ساختمان 3

94/12/16

7

مهشید دهقانی

9217102

فضل الهی

آشنایی با معماری جهان

ساعت 10 ساختمان 3

94/12/16

8

محمد رضا دلاوری

901611237

نورایی پور

آمار و احتمالات

ساعت 10 ساختمان 3

94/12/16

9

باقر اکبری

9218106

دانایی

آیین نامه های ساختمانی

ساعت 10 ساختمان 3

94/12/17

10

خدارحم امینی

9237224

آریان پور

بتن2

ساعت 10 ساختمان 3

94/12/16

11

سیروس پارسایی

9235145

عمادی

بررسی سیستم قدرت2

ساعت 10 ساختمان 3

94/12/17

12

راضیه مسعودی آزاد

9236144

جمالی

تحلیل فضای شهری

ساعت 10 ساختمان 3

94/12/17

13

علی لطفی

9236171

جمالی

تحلیل فضای شهری

ساعت 10 ساختمان 3

94/12/17

14

محمدعلی سیامنصوری

9214113

عمادی

تکنیک پالس

ساعت 10 ساختمان 3

94/12/16

15

حمیده زرنگار

9217109

کیانپور

تنظیم شرایط محیطی

ساعت 10 ساختمان 3

94/12/16

16

محسن بردستانی

9131216

ارفعی نیا

زبان تخصصی

ساعت 10 ساختمان 3

94/12/16

17

سهام کارگر

9235129

عمادی

زبان فنی

ساعت 10 ساختمان 3

94/12/16

18

سهام کارگر

9235129

عمادی

سیستم های کنترل خطی

ساعت 10 ساختمان 3

94/12/17

19

سیروس پارسایی

9235145

عمادی

سیستم های کنترل خطی

ساعت 10 ساختمان 3

94/12/16

20

سید محمدرضا گلستانی

9131215

ارفعی نیا

شبیه سازی کامپیوتری

ساعت 10 ساختمان 3

94/12/16

21

سید محمدرضا گلستانی

9131215

ارفعی نیا

طراحی سیستم های شی گرا

ساعت 10 ساختمان 3

94/12/17

22

مهرنوش عربی

9231116

ارفعی نیا

گرافیک

ساعت 10 ساختمان 3

94/12/16

23

سید علی حسین پور

9231220

ارفعی نیا

مباحث ویژه

ساعت 10 ساختمان 3

94/12/16

24

محسن مصلحیان

9231118

ارفعی نیا

مباحث ویژه

ساعت 10 ساختمان 3

94/12/16

25

محمدرضا سیاحی

9231124

ارفعی نیا

مباحث ویژه

ساعت 10 ساختمان 3

94/12/16

26

جمشید رسولی

9217206

زره پوش

متره و برآورد پروژه

ساعت 10 ساختمان 3

94/12/17

27

فاطمه شنبدی

9217145

زره پوش

متره و برآورد پروژه

ساعت 10 ساختمان 3

94/12/17

28

باقر اکبری

9218106

روحانی

محاسبات ساختمانهای فلزی

ساعت 10 ساختمان 3

94/12/16

29

قاسم ایزدی

9118205

روحانی

محاسبات ساختمانهای فلزی

ساعت 10 ساختمان 3

94/12/16

30

موسی عسکری نصرآباد

9133142

عمادی

مدارمجتمع خطی

ساعت 10 ساختمان 3

94/12/16

31

حمیده زرنگار

9217109

صمیمی

معماری اسلامی

ساعت 10 ساختمان 3

94/12/17

32

سپیده گلستانی

9217141

صمیمی

معماری اسلامی

ساعت 10 ساختمان 3

94/12/17

33

سپیده گلستانی

9217141

فضل الهی

مقررات ملی ساختمان

ساعت 10 ساختمان 3

94/12/16

34

مجتبی شمسی

9217155

فضل الهی

مقررات ملی ساختمان

ساعت 10 ساختمان 3

94/12/16

35

قاسم ایزدی

9118205

پوربهی

مکانیک خاک و پی سازی

ساعت 10 ساختمان 3

94/12/17

36

احمد کردستانی فرد

901626119

معراجی

مکانیک سیالات

ساعت 10 ساختمان 3

94/12/16

37

احمد کردستانی فرد

901626119

پوربهی

مهندسی پی

ساعت 10 ساختمان 3

94/12/17

38

خدارحم امینی

9237224

پوربهی

مهندسی پی

ساعت 10 ساختمان 3

94/12/17

39

فائزه زنگویی

9231206

ارفعی نیا

نصب و راه اندازی شبکه

ساعت 10 ساختمان 3

94/12/17

40

کامران بابا احمدی

9231202

ارفعی نیا

هوش مصنوعی

ساعت 10 ساختمان 3

94/12/16

سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.