امروز 27 خرداد ماه 1403 ساعت 1:23 ب.ظ
زمانبندی امتحانات معرفی به استاد شهریور ماه 96

شماره دانشجويي

نام دانشجو

نام درس

نام استاد

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

مکان امتحان

9331124

احسان راستی زاده

هوش مصنوعی

ارفعی نیا

1396/06/22

ساعت10

ساختمان 3

9435113

اصغربازدارنیا

بررسی سیستم های قدرت2

عمادی

1396/06/22

ساعت10

ساختمان 3

9236255

افشین محمدی

معماری اسلامی2

فضل الهی

1396/06/22

ساعت10

ساختمان 3

9236255

افشین محمدی

تنظیم شرایط محیطی

میرشکاری

1396/06/22

ساعت10

ساختمان 3

9335221

امین امیراحمدی

سیستم های کنترل خطی

نجیبی

1396/06/22

ساعت10

ساختمان 3

9417103

پدرام حمزه ئیان

ایستایی2

کشاورزی

1396/06/22

ساعت10

ساختمان 3

9214213

حسین کرمپور

زبان فنی

عمادی

1396/06/22

ساعت10

ساختمان 3

9214213

حسین کرمپور

منابع تغذیه و سوئیچینگ

عمادی

1396/06/22

ساعت10

ساختمان 3

9413203

خدیجه رازقیان

ریاضی عمومی

شیخی

1396/06/22

ساعت10

ساختمان 3

9413203

خدیجه رازقیان

سخت افزار کامپیوتر

حامد

1396/06/22

ساعت10

ساختمان 3

9236144

راضیه مسعودی آزاد

تحیلی فضای شهری

جمالی

1396/06/22

ساعت10

ساختمان 3

9336116

زهرا جوکار

معماری اسلامی2

صمیمی

1396/06/22

ساعت10

ساختمان 3

9021623114

شهربانو جوادیان

ساختمان گسسته

شیخی

1396/06/22

ساعت10

ساختمان 3

9435112

عبدالخالق غلامیان

بررسی سیستم های قدرت2

عمادی

1396/06/22

ساعت10

ساختمان 3

9235238

علی شهرستانی

الکترومغناطیس

عمادی

1396/06/22

ساعت10

ساختمان 3

9235238

علی شهرستانی

سیستم های کنترل خطی

عمادی

1396/06/22

ساعت10

ساختمان 3

9333202

علی صولتی

منابع تغذیه

عمادی

1396/06/22

ساعت10

ساختمان 3

9333202

علی صولتی

مباحث ویژه در الکترونیک

عمادی

1396/06/22

ساعت10

ساختمان 4

9413102

فرشته جمالی

زبان فنی

صفایی

1396/06/22

ساعت10

ساختمان 3

9213129

محمد دهقانی

مباحث ویژه

باقری

1396/06/22

ساعت10

ساختمان 3

9313220

محمد سرکاری

زبان فنی

صفایی

1396/06/22

ساعت10

ساختمان 3

9317117

محمدرضا آرین پور

زبان فنی

پورحمزه

1396/06/22

ساعت10

ساختمان 3

9438111

میلاد تقوایی مهر

تفسیر موضوعی قرآن

رضایی

1396/06/22

ساعت10

ساختمان 3

9438111

میلاد تقوایی مهر

مکانیک خاک و مهندسی پی

پوربهی

1396/06/22

ساعت10

ساختمان 3

9333206

میلاد کاوه ئیان

زبان خارجی

غلامی

1396/06/22

ساعت10

ساختمان 3

9399233

نازنین ابافت

آشنایی با معماری جهان

فضل الهی

1396/06/22

ساعت10

ساختمان 3

9399233

نازنین ابافت

تنظیم شرایط محیطی

 

1396/06/22

ساعت10

ساختمان 3

سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.