امروز 31 خرداد ماه 1403 ساعت 2:55 ق.ظ
زمانبندی آزمون معرفی به استاد شهریور 94

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

نام استاد

درس

تاریخ امتحان

1

طاهره حاج احمدی

9231221

ارفعی نیا

هوش مصنوعی

94/06/23

2

فریبا عابدی

9231160

ارفعی نیا

ایجاد بانکهای اطلاعاتی

94/06/23

3

مهوش قبادی

9231144

ارفعی نیا

زبان تخصصی

94/06/23

4

رضا جوادی

9131159

ارفعی نیا

هوش مصنوعی

94/06/23

5

محسن محمدی

901623215

ارفعی نیا

ساختمان داده

94/06/23

6

رضا راستیان

9237116

آریان پور

سازه های بتن آرمه 2

94/06/23

7

رهام صمیمی

9118105

آریان پور

ماشین آلات ساختمانی

94/06/23

8

علی چه تلی

9138167

آریان پور

تحلیل سازه2

94/06/23

9

علی شفیعی

9118112

آریان پور

تحلیل مقدماتی سازه ها

94/06/23

10

قاسم یزدانی دوست

9118204

آریان پور

تحلیل مقدماتی سازه ها

94/06/23

11

مهران رمضانی

9118107

آریان پور

تحلیل مقدماتی سازه ها

94/06/23

12

ایرج سیاهی دم تنگ

901615162

آریان پور

زبان فنی

94/06/23

13

سجاد ربانی پور

9117125

تمدن

ایستایی1

94/06/23

14

احسان گلرازی

9214103

عمادی

سوییچینگ

94/06/23

15

رضا پاکدامنی

9233114

عمادی

منابع تغذیه

94/06/23

16

سامان دهقان

9115207

عمادی

ماشین 3فاز

94/06/23

17

سجاد برازجانی

9135216

عمادی

بررسی سیستم قدرت 2

94/06/23

18

سروش امینی زاده

9115201

عمادی

ماشین 3فاز

94/06/23

19

عادل بازدارنیا

9235102

عمادی

ماشین 3

94/06/23

20

عباس حیدری

9235115

عمادی

عایق و فشار قوی

94/06/23

21

عمار محمدی نیک

9135226

عمادی

بررسی سیستم قدرت 2

94/06/23

22

فرید صادقی

9235122

عمادی

بررسی سیستم قدرت 2

94/06/23

23

مصطفی افراخته

9235144

عمادی

بررسی سیستم قدرت 2

94/06/23

24

مهدی بختیاری

9135155

عمادی

عایق و فشار قوی

94/06/23

25

مهدی راستگو

9115131

عمادی

الکترونیک صنعتی

94/06/23

26

مهران تنگستانی

9114214

عمادی

تکنیک پالس

94/06/23

27

مجتبی ابراهیمی

9117128

فضل الهی

معماری اسلامی 1

94/06/23

28

علی زمانی پور

9117130

کرمی طلب

زبان فنی

94/06/23

29

هادی صمیمی

9117142

مدنی

تنظیم شرایط محیطی

94/06/23

30

علیرضا درمانده

9117123

مواجی

فیزیک

94/06/23

31

امین محمدزاده

9115144

هومند کبری

هیدرولیک و پنوماتیک

94/06/23

32

جابر پرهیز

9215121

هومند کبری

هیدرولیک و پنوماتیک

94/06/23

33

سمیه فرح زاده

901611166

حامد

فیزیک الکتریسیته و مغناطیس

94/06/23

34

پیمان بنی تمیم

9237108

کشاورز

محاسبات عددی

94/06/23

35

مصیب پازهری

9237111

کشاورز

محاسبات عددی

94/06/23

36

جواد عساکره

9136120

شادکام

ریاضی 2

94/06/23

37

احسان گلرازی

9214103

دانش خانواده

دانش خانواده

94/06/24

38

مهوش قبادی

9231144

ارفعی نیا

مباحث ویژه

94/06/24

39

رهام صمیمی

9118105

آریان پور

محاسبات ساختمانهای بتنی

94/06/24

40

علی شفیعی

9118112

آریان پور

محاسبات ساختمانهای بتنی

94/06/24

41

قاسم یزدانی دوست

9118204

آریان پور

محاسبات ساختمانهای بتنی

94/06/24

42

مهران رمضانی

9118107

آریان پور

محاسبات ساختمانهای بتنی

94/06/24

43

پیمان بنی تمیم

9237108

راد

مهندسی زلزله

94/06/24

44

رضا راستیان

9237116

راد

مهندسی زلزله

94/06/24

45

محمود جلال سیرت

9237119

راد

مهندسی زلزله

94/06/24

46

ایرج سیاهی دم تنگ

901615162

راد

متره و برآورد

94/06/24

47

محبوبه رجبی

9117103

زره پوش

متره و برآورد

94/06/24

48

مصیب پازهری

9237111

عاقبتی

مهندسی پی

94/06/24

49

امین زارع

9135128

عمادی

سیستم های کنترل خطی

94/06/24

50

سامان دهقان

9115207

عمادی

 کنترل خطی

94/06/24

51

عادل بازدارنیا

9235102

عمادی

عایق و فشار قوی

94/06/24

52

عمار محمدی نیک

9135226

عمادی

سیستم های کنترل خطی

94/06/24

53

فرید صادقی

9235122

عمادی

زبان تخصصی

94/06/24

54

مصطفی افراخته

9235144

عمادی

زبان تخصصی

94/06/24

55

پانیذ دهقانی

9217121

فضل الهی

معماری جهان

94/06/24

56

رقیه قاضی زاده

9217114

فضل الهی

معماری جهان

94/06/24

57

سپیده قربانی

9217110

فضل الهی

معماری جهان

94/06/24

58

علیرضا شمسی

9217143

فضل الهی

معماری جهان

94/06/24

59

کوثرمرادی زاده

9217113

فضل الهی

معماری جهان

94/06/24

60

مریم فقیه

9217133

فضل الهی

معماری جهان

94/06/24

61

طاهره حاج احمدی

9231221

قادریان

اندیشه 2

94/06/24

62

سجاد ربانی پور

9117125

کشاورزی

ایستایی2

94/06/24

63

علیرضا درمانده

9117123

کشاورزی

ایستایی2

94/06/24

64

رضا جوادی

9131159

کشاورز

ریاضی مهندسی

94/06/24

65

جواد عساکره

9136120

شمتوب

معماری اسلامی2

94/06/24

سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.