امروز 31 خرداد ماه 1403 ساعت 2:23 ق.ظ
زمانبندی آزمون معرفی به استاد اسفند ماه 94-93

آزمون معرفی به استاد اسفند ماه 94-93 تاریخ 93/12/18 و 93/12/19

ردیف

شماره دانشجویی

نام و نام خانوادگی

نام درس

نام استاد

تاریخ امتحان

1

9132151

ابراهیم نادری

طراحی مدارهای واسط

موسوی

93/12/18

2

9117134

الهام ظرافت

تنظیم شرایط محیطی

فضل الهی

93/12/18

3

9138145

امید دهقانی

تحلیل سازه2

آریان پور

93/12/18

4

9138154

ایمان قربانی

مهندسی پی

عاقبتی

93/12/18

5

901625114

حسن ادیبی

زبان خارجه الکترونیک

غلامی

93/12/19

6

901625114

حسن ادیبی

مدارهای مخابراتی

خدری

93/12/18

7

9132209

داریوش حسن ابراهیمی

زبان تخصصی نرم افزار

ارفعی نیا

93/12/19

8

9117116

راحیل رستمی

زبان فنی

کرمی طلب

93/12/18

9

9115119

رحمان باقری

روشنایی فنی

عمادی

93/12/19

10

9115119

رحمان باقری

مبانی سیستم های قدرت

عمادی

93/12/18

11

9114210

رضا حسن پور

تولید نرم افزارهای چندرسانه ای

حیاتی

93/12/19

12

9114210

رضا حسن پور

مدار مجتمع خطی

آقای نجیبی

93/12/18

13

9131204

رضا زنده باد

شبیه سازی کامپیوتری

ارفعی نیا

93/12/18

14

9131204

رضا زنده باد

طراحی سیستم های شی گرا

ارفعی نیا

93/12/19

15

9133153

رضا گلابی

مدارهای مخابراتی

عمادی

93/12/18

16

9132213

سجاد احمدی

اندیشه 2

رضایی

93/12/19

17

9132213

سجاد احمدی

ساختمان داده ها و الگوریتم ها

ارفعی نیا

93/12/18

18

9138134

سعید محمدی

مهندسی پی

عاقبتی

93/12/18

19

901611166

سمیه فرح زاده

فیزیک الکتریسیته

حامد

93/12/18

20

9134108

سید مصطفی محمودی

تفسیر قرآن

رضایی

93/12/18

21

9135201

صاحب صادقی منفرد

بررسی سیستمهای قدرت 2

عمادی

93/12/18

22

9138131

عبدالخالق کشاورز

تصفیه آب و فاضلاب

بستانیان

93/12/18

23

9138151

علی قربانی

مهندسی پی

عاقبتی

93/12/18

24

9138151

علی قربانی

مهندسی زلزله

راد

93/12/19

25

9131237

مجید امیدی

هوش مصنوعی

ارفعی نیا

93/12/18

26

9133156

محمد دشتیاری زاده

مدارهای مخابراتی

عمادی

93/12/18

27

9137217

محمدصادق نعمتی

سازه های بتن2

آریان پور

93/12/18

28

9113202

محمدعلی دشتی حسینی

ریاضی کاربردی

حسینی

93/12/18

29

9114111

مهدی رزمجو

مدار مجتمع خطی

آقای نجیبی

93/12/18

30

9131207

مهران دهقانی

زبان تخصصی نرم افزار

ارفعی نیا

93/12/19

31

9131207

مهران دهقانی

هوش مصنوعی

ارفعی نیا

93/12/18

32

9115142

مهرداد ممتاز

ماشین 3فاز

عمادی

93/12/18

33

9113126

نرجس اشرف

ساختمان داده

ارفعی نیا

93/12/18

34

9113126

نرجس اشرف

سخت افزار

حامد

93/12/19

سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.