امروز 31 خرداد ماه 1403 ساعت 6:44 ق.ظ
روش مبتنی برهمبستگی حرکتی بین گره های برای مسیریابی…علیرضا درویش پور فراغه

گروه کامپیوتر

اعلاميه جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسي ارشد

روش مبتنی برهمبستگی حرکتی بین گره های برای مسیریابی شبکه های تحمل پذیر تاخیر

ارائه دهنده: علیرضا درویش پور فراغه

رشته: شبکه های کامپیوتری

استاد راهنما: دکتر حسین مومن زاده حقیقی

استاد مشاور : مهندس حسن ارفعی نیا

زمان :     پنجشنبه 1398/11/17              ساعت : 18

مكان: موسسه آموزش عالی لیان – ساختمان3

سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.