امروز 27 خرداد ماه 1403 ساعت 1:29 ب.ظ
روز های حضور مشاور مؤسسه

مشاوره دانشجویی مؤسسه آموزش عالی لیان با حضور آقای برغندان به منظور سلامت روان دانشجویان عزیز در زمینه های تحصیلی ، خانوادگی ، عاطفی ، ازدواج ، مدیریت استرس و پژوهش به شرح زیر اعلام می گردد.

سه شنبه هر هفته: ساعت 18:00 الی 20:00

جهت نام نویسی به مدیر ساختمان شماره 1 مراجعه نمائید.

سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.