امروز 11 اسفند ماه 1402 ساعت 1:34 ب.ظ
دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات نیمسال اول 1401

دانشجویان گرامی با مراجعه به سامانه آموزشی به ترتیب نسبت به :
1- ارزشیابی از اساتید
2- پرداخت باقیمانده شهریه
3- دریافت کارت ورود به جلسه امتحات اقدام نمایید.
شرکت در جلسات پایان ترم منوط به دریافت کارت ورود به جلسه امتحان می باشد.

اخبار موسسه
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.