امروز 27 خرداد ماه 1403 ساعت 12:44 ق.ظ
دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات خرداد ماه 1403

دانشجویان گرامی با مراجعه به  سامانه آموزشی  به ترتیب نسبت به :

۱- ارزشیابی از اساتید (در صورت تکمیل نشدن ارزشیابی کلیه دروس ، دسترسی به سایر قسمت ها امکان پذیر نمی باشد.)

۲- پرداخت باقیمانده شهریه (در صورت عدم پرداخت کامل بدهی امکان دریافت کارت ورود به جلسه امکان پذیر نمی باشد.)

۳- دریافت کارت ورود به جلسه امتحات اقدام نمایید.( پس از دریافت کارت ، جهت مهر و امضا به واحد آموزش و مالی مراجعه فرمایید.)

شرکت در جلسات آزمون پایان ترم ، منوط به دریافت کارت ورود به جلسه امتحان می باشد.

سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.