امروز 31 خرداد ماه 1403 ساعت 2:41 ق.ظ
دروس حذف شده دانشجویان به دلیل عدم رعایت پیش نیاز / هم نیاز نیمسال اول سال تحصیلی 95-94

با توجه به گزارش کارشناسان آموزش و تأیید مدیران گروه های آموزشی، دروس مربوطه به دانشجویان ذیل به دلیل عدم رعایت پیش نیاز / هم نیاز حذف می گردد. 

شماره دانشجویی

نام خانوادگی و نام

درس حذف شده

عدم رعایت پیش نیاز

عدم رعایت هم نیاز

9114119

دشتيان-فرشاد

مدار مجتمع خطي

تحليل مدارهاي الکترونيکي

 

9115202

سمناني-معين

کاربرد رايانه در برق

 

آز مدارهاي الکتريکي

9115202

سمناني-معين

ماشينهاي الکتريکي سه فاز

فيزيک الکتريسيته و مغناطيس

 

9115202

سمناني-معين

ماشينهاي الکتريکي مخصوص

ماشينهاي الکتريکي سه فاز

 

9135117

جعفرزاده-محمد

مدارهاي الکتريکي2

 

معادلات ديفرانسيل

9135117

جعفرزاده-محمد

بررسي سيستمهاي قدرت2

ماشين هاي الکتريکي3  و  سيستم هاي کنترل خطي  و  بررسي سيستم هاي قدرت 1

 

9137220

صالحي – علي

مکانیک سیالات

دینامیک

 

9137220

صالحي – علي

سازه های فولادی 1

تحلیل سازه ها 1

 

9137220

صالحي – علي

تحلیل سازه ها 2

تحلیل سازه ها 1

 

9213111

برزگر-پريسا

آمار و احتمالات

پاس نکردن ریاضی عمومی

 

9213111

برزگر-پريسا

سخت افزار کامپیوتر2

پاس نکردن مبانی الکترونیک

 

9213213

ملكي-حسين

پایگاه داده ها

پاس نکردن ذخیره و بازیابی اطلاعات

 

9214115

هاشم زاده كوشك قاضي- هادي

تحليل مدارهاي الکتريکي

 

رياضي پيش دانشگاهي

9214115

هاشم زاده كوشك قاضي- هادي

ماشينهاي الکتريکي

فيزيک الکتريسيته و مغناطيس

تحليل مدارهاي الکتريکي

9214115

هاشم زاده كوشك قاضي- هادي

رياضي کاربردي

رياضي عمومي

 

9214208

مرشدي-محمد

کارگاه PLC

کارگاه ماشينهاي الکتريکي و مدار فرمان

 

9214208

مرشدي-محمد

آز ميکروپروسسور و ميکروکنترلر

ميکروپروسسور  و  ميکروکنترلر

 

9214208

مرشدي-محمد

مدار مجتمع خطي

تحليل مدارهاي الکترونيکي

 

9214213

كرم پور-حسين

کارگاه PLC

کارگاه ماشينهاي الکتريکي و مدار فرمان

 

9214214

چرخ-محمدكريم

کارگاه PLC

کارگاه ماشينهاي الکتريکي و مدار فرمان

 

9215201

محمدي-جلال

مباني سيستم هاي قدرت

ماشينهاي الکتريکي سه فاز

 

9217209

زردي-احسان

ايستايي1

رياضي عمومي1

 

9217210

كشتكار-محمد

ايستايي2

فيزيک مکانيک  و  ايستايي1

 

9231173

دلبازفر-مصطفي

نصب و راه اندازی شبکه

پاس نکردن سیستم عامل شبکه

 

9231219

تميمي-سيما

گرافیک کامپیوتری

پاس نکردن برنامه سازی سیستم

 

9231236

تركمان-پگاه

نصب و راه اندازی شبکه

پاس نکردن سیستم عامل شبکه

 

9231236

تركمان-پگاه

آز معماری کامپیوتر

پاس نکردن معماری کامپیوتر

 

9231239

جمالي-كوروش

ریاضی مهندسی

پاس نکردن هوش مصنوعی

 

9233210

نبوي-حسين

آز سيستمهاي کنترل خطي

سيستمهاي کنترل خطي

 

9233214

جعفري-رضا

آز سيستمهاي کنترل خطي

سيستمهاي کنترل خطي

 

9233214

جعفري-رضا

مدارهاي مخابراتي(تخصصي)

 

مدارهاي الکترونيکي

9233214

جعفري-رضا

منابع تغذيه

مدارهاي مجتمع خطي

 

9233220

ماهوتي-امير

آز مدارهاي الکتريکي

مدارهاي الکتريکي

 

9233220

ماهوتي-امير

آز مدارهاي الکترونيکي

 

مدارهاي الکترونيکي

9235129

كارگر-سهام

بررسي سيستمهاي قدرت2

ماشين هاي الکتريکي3  و  سيستم هاي کنترل خطي  و  بررسي سيستم هاي قدرت 1

 

9235146

زارع-امين

بررسي سيستمهاي قدرت2

ماشين هاي الکتريکي3  و  سيستم هاي کنترل خطي  و  بررسي سيستم هاي قدرت 1

 

9235146

زارع-امين

توليد و نيروگاه

ماشين هاي الکتريکي3

 

9235238

شهرستاني-علي

آز سيستم هاي کنترل خطي

سيستم هاي کنترل خطي

 

9235238

شهرستاني-علي

بررسي سيستمهاي قدرت2

ماشين هاي الکتريکي3  و  سيستم هاي کنترل خطي  و  بررسي سيستم هاي قدرت 1

 

9236163

صداقت-محبوبه

طراحي نهايي (پروژه)

طراحي معماري 4  و  سازه هاي فلزي  و  سازه هاي بتني

 

9236243

اوريده-محمد

طراحي معماري 5

طراحي معماري 4

 

9236243

اوريده-محمد

طراحي نهايي (پروژه)

طراحي معماري 4  و  سازه هاي فلزي  و  سازه هاي بتني

 

9236251

رزمجوي دوقزلو-پويان

رياضي 2

رياضي 1

 

9236255

محمدي-افشين

طراحي معماري 4

طراحي معماري3

 

9253101

پراي-اميررضا

الکترونيک2

الکترونيک1(اصول الکترونيک)

 

9253105

احمدي-فاطمه

ماشينهاي الکتريکي2

ماشينهاي الکتريکي 1

 

9253114

كاظم زاده-پوريا

اصول سيستمهاي مخابراتي

سيگنالها و سيستمها  و  احتمال مهندسي

 

9253127

اذرپيوند-مينا

ماشينهاي الکتريکي2

ماشينهاي الکتريکي 1

 

9253127

اذرپيوند-مينا

آز ماشينهاي الکتريکي1

ماشينهاي الکتريکي 1

 

9253129

قاسمي تبار-امين

سيستمهاي کنترل خطي

سيگنالها و سيستمها  و  مدارهاي الکتريکي2

 

9253204

مهديان-محمدامين

سيستمهاي ديجيتال 1

 

الکترونيک1(اصول الکترونيک)

9253204

مهديان-محمدامين

مدارهاي الکتريکي1

فيزيك 2 (الكتريسيته و مغناطيس)  و  معادلات ديفرانسيل

 

9253204

مهديان-محمدامين

آز فيزيک 2

فيزيك 2 (الكتريسيته و مغناطيس)

 

9313104

اشگر-محمدعلي

زبان خارجی

پاس نکردن زبان پیش دانشگاهی

 

9314107

حيدري-اميررضا

فيزيک الکتريسيته و مغناطيس

 

رياضي عمومي

9314210

مشتاق پور-سيدنعمت اله

ميکروپروسسور

اصول مدارهاي ديجيتال

 

9315108

پروره-صمد

کاربرد رايانه در برق

 

آز مدارهاي الکتريکي

9315206

جلاليان-ميلاد

فيزيک الکتريسيته و مغناطيس

فيزيک عمومي

 

9315206

جلاليان-ميلاد

زبان فني

زبان خارجي

 

9315206

جلاليان-ميلاد

مکانيک کاربردي

فيزيک عمومي

 

9315208

پولادي-مهران

مکانيک کاربردي

فيزيک عمومي

 

9315209

زارع-مهدي

آز مدارهاي الکتريکي

تحليل مدارهاي الکتريکي

 

9315209

زارع-مهدي

مکانيک کاربردي

فيزيک عمومي

 

9315213

محدث-سعيد

مکانيک کاربردي

فيزيک عمومي

 

9315213

محدث-سعيد

فيزيک الکتريسيته و مغناطيس

فيزيک عمومي

 

9315213

محدث-سعيد

آز الکترونيک عمومي

الکترونيک عمومي

 

9317107

كمالي-فرشته

پرسپکتيو

هندسه ترسيمي

 

9317107

كمالي-فرشته

رياضي عمومي1

رياضي پيش دانشگاهي

 

9317109

كيانپوربرجويي راكي-ساناز

ايستايي1

رياضي عمومي1

 

9317113

اردشيرنژاد-علي اصغر

تمرين هاي معماري2

تمرين هاي معماري 1

 

9317113

اردشيرنژاد-علي اصغر

آشنايي با معماري اسلامي 1

ترسيم فني  و  درک و بيان معماري2

 

9317114

راويان-محسن

تمرين هاي معماري2

تمرين هاي معماري 1

 

9317206

زيلايي-دانيال

پرسپکتيو

هندسه ترسيمي

 

9317206

زيلايي-دانيال

رياضي عمومي1

رياضي پيش دانشگاهي

 

9317209

خامسي-سيدعليرضا

رياضي عمومي1

رياضي پيش دانشگاهي

 

9317210

معتمد-سيده نسترن

پرسپکتيو

هندسه ترسيمي

 

9331116

سيار – عليرضا

گرافیک کامپیوتری

پاس نکردن برنامه سازی سیستم

 

9331122

حكيمي – مريم

گرافیک کامپیوتری

پاس نکردن برنامه سازی سیستم

 

9331123

اميراحمدي – فاطمه

گرافیک کامپیوتری

پاس نکردن برنامه سازی سیستم

 

9331126

رييسي – حيدر

نصب و راه اندازی شبکه

پاس نکردن سیستم عامل شبکه

 

9331130

دهقاني – مهدي

کارگاه سیستم عامل شبکه

اخذ نکردن سیستم عامل شبکه-همنیاز

 

9331216

مستوفي-سجاد

معماری کامپیوتر

پاس نکردن زبان ماشین و اسمبلی

 

9331216

مستوفي-سجاد

آز معماری کامپیوتر

پاس نکردن معماری کامپیوتر

 

9331232

منصورابادي-كيميا

آز معماری کامپیوتر

پاس نکردن معماری کامپیوتر

 

9331238

فضيلت – جلال

آز معماری کامپیوتر

پاس نکردن معماری کامپیوتر

 

9333204

پارسيان-اريا

محاسبات عددي

برنامه سازي رايانه اي

 

9335110

بنوي – محمد

آزمايشگاه ماشين هاي الکتريکي

ماشين هاي الکتريکي 2

 

9335111

ايين – حسن

ماشين هاي مخصوص

 

ماشين هاي الکتريکي3

9335208

باقري-رحمان

تجزيه وتحليل سيگنالها وسيستم ها

 

مدارهاي الکتريکي2

9335208

باقري-رحمان

الکترومغناطيس

 

رياضيات مهندسي

9335212

دهقاني-سعيد

رياضيات مهندسي

معادلات ديفرانسيل

 

9335212

دهقاني-سعيد

تجزيه وتحليل سيگنالها وسيستم ها

 

مدارهاي الکتريکي2

9335212

دهقاني-سعيد

ماشين هاي الکتريکي 2

 

الکترومغناطيس

9335219

طوافي-محمدجواد

الکترومغناطيس

 

رياضيات مهندسي

9336212

نعمتي پور-حميدرضا

تنظيم شرايط محيطي2

تاسيسات مکانيکي و الکتريکي

 

9337215

زنگويي-ميثم

تحلیل سازه ها 1

مقاومت مصالح

 

9337216

زنگويي-محمد

تحلیل سازه ها 1

مقاومت مصالح

 

9353106

صديق-اميرحسين

رياضي عمومي2

رياضي عمومي 1

 

9354113

هدايت- هومان

دینامیک

استاتیک

 

9435101

افرنده-علي

تحليل مدارهاي الکتريکي

 

رياضي عمومي

9435101

افرنده-علي

ماشينهاي الکتريکي سه فاز

فيزيک الکتريسيته و مغناطيس

 

9435101

افرنده-علي

مباني سيستم هاي قدرت

ماشينهاي الکتريکي سه فاز

 

9435103

كورش زاده-بهنام

محاسبات عددي

برنامه نويسي کامپيوتر

معادلات ديفرانسيل

9435110

افروغ-مسعود

تحليل مدارهاي الکتريکي

 

رياضي عمومي

9435110

افروغ-مسعود

ماشينهاي الکتريکي سه فاز

فيزيک الکتريسيته و مغناطيس

 

9435114

تقديري- سعيد

عايق ها و فشار قوي

بررسي سيستم هاي قدرت 1

 

9436107

بزميان-ايمان

سازه هاي فلزي

عناصر و جزئيات ساختماني2

 

9235130

كارگر-سهام

آز سيستم هاي کنترل خطي

سيستم هاي کنترل خطي

 
سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.