امروز 9 خرداد ماه 1403 ساعت 5:47 ق.ظ
دروس حذف شده دانشجویان به دلیل عدم رعایت پیش نیاز / هم نیاز نیمسال اول – سال تحصیلی 94-93

با توجه به گزارش کارشناسان آموزش و تأیید مدیران گروه های آموزشی، دروس مربوطه به دانشجویان ذیل به دلیل عدم رعایت پیش نیاز / هم نیاز حذف می گردد.

شماره دانشجویی

نام خانوادگی و نام

درس حذف شده

عدم رعایت پیش نیاز

عدم رعایت هم نیاز

9113119

يزداني-شيرين

پايگاه داده ها

ذخيره و بازيابي اطلاعات

 

9114119

دشتيان-فرشاد

مدار مجتمع خطي

تحليل مدارهاي الکترونيکي

 

9114119

دشتيان-فرشاد

الکترونيک صنعتي

تحليل مدارهاي الکترونيکي

 

9114208

باقرزاده-ايمان

آز تکنيک پالس

 

تکنيک پالس

9115104

اسكندري-فرشاد

آز الکترونيک عمومي

الکترونيک عمومي

 

9115120

حسني-كامبيز

کارگاه سيم پيچي2

کارگاه سيم پيچي1

ماشينهاي الکتريکي سه فاز

9115134

مفيدي-افشين

کاربرد رايانه در برق

 

آز مدارهاي الکتريکي

9115202

سمناني-معين

تحليل مدارهاي الکتريکي

 

رياضي عمومي

9115202

سمناني-معين

مباني ديجيتال

 

الکترونيک عمومي

9115202

سمناني-معين

کارگاه سيم پيچي2

کارگاه سيم پيچي1

ماشينهاي الکتريکي سه فاز

9115203

عبدالهي فرد-محمدحسين

آز الکترونيک صنعتي

الکترونيک صنعتي

 

9117135

كاوسي-مهدي

روستا 1

تمرين هاي معماري2

 

9117137

درويشي-مريم

روستا 1

تمرين هاي معماري2

 

9117137

درويشي-مريم

ايستايي2

فيزيک مکانيک و ايستايي1

 

9117139

سهرابي-مژده

زبان فني

زبان خارجي

 

9118205

ايزدي-قاسم

زبان فني

زبان خارجي

 

9131201

چمي-مريم

آزمايشگاه معماري کامپيوتر

معماري کامپيوتر

 

9132151

نادري-ابراهيم

آز مدارهاي واسطه

طراحي مدارهاي واسطه

 

9132210

رنجبركاهريزي-فاطمه

سيگنال ها و سيستم ها

رياضيات مهندسي

 

9132210

رنجبركاهريزي-فاطمه

زبانهاي ماشين و اسمبلي

ساختمان هاي گسسته و برنامه سازي پيشرفته

 

9133119

برگستاني-رضا

آز مدارهاي الکترونيکي

 

مدارهاي الکترونيکي

9133119

برگستاني-رضا

آز مدارهاي مخابراتي

 

مدارهاي مخابراتي(تخصصي)

9133159

واژدي-مجتبي

مدارهاي مخابراتي(تخصصي)

 

مدارهاي الکترونيکي

9133159

واژدي-مجتبي

آز مدارهاي مجتمع خطي

مدارهاي مجتمع خطي

 

9133176

جمع اوري-سجاد

مدارهاي مخابراتي(تخصصي)

 

مدارهاي الکترونيکي

9135115

هاشمي-سيدعلي

ماشين هاي الکتريکي3

ماشين هاي الکتريکي 2

 

9135117

جعفرزاده-محمد

آز سيستم هاي کنترل خطي

سيستم هاي کنترل خطي

 

9135117

جعفرزاده-محمد

آز بررسي سيستمهاي قدرت

 

بررسي سيستمهاي قدرت2

9135163

كريميان-كاوه

آز سيستم هاي کنترل خطي

سيستم هاي کنترل خطي

 

9135166

جهان پيما-ميلاد

آز بررسي سيستمهاي قدرت

 

بررسي سيستمهاي قدرت2

9135207

توكلي-ابراهيم

توليد و نيروگاه

ماشين هاي الکتريکي3

 

9135215

رازقي-صادق

ماشين هاي الکتريکي 2

 

الکترومغناطيس

9135215

رازقي-صادق

آز سيستم هاي کنترل خطي

سيستم هاي کنترل خطي

 

9135215

رازقي-صادق

بررسي سيستمهاي قدرت2

ماشين هاي الکتريکي3 و سيستم هاي کنترل خطي و بررسي سيستم هاي قدرت 1

 

9136230

زارعي قلعه خليلي-حامد

تنظيم شرايط محيطي2

تاسيسات مکانيکي و الکتريکي

 

9213125

لطفي-حسين

پايگاه داده ها

ذخيره و بازيابي اطلاعات

 

9213135

قنبري زاده-امين

زبان فني

زبان خارجي

 

9213135

قنبري زاده-امين

فيزيک الکتريسيته و مغناطيس

فيزيک پيش دانشگاهي

 

9213204

يزداني-مهرداد

زبان فني

زبان خارجي

 

9213207

پشتيبان-سيدامين

ذخيره و بازيابي اطلاعات

 

برنامه سازي پيشرفته (2)

9213207

پشتيبان-سيدامين

کارگاه شبکه هاي محلي کامپيوتري

 

شبکه هاي محلي کامپيوتري

9213213

ملكي-حسين

رياضي عمومي

رياضي پيش دانشگاهي

 

9213213

ملكي-حسين

ذخيره و بازيابي اطلاعات

 

برنامه سازي پيشرفته (2)

9213215

حمزه لو-امين محمد

ذخيره و بازيابي اطلاعات

 

برنامه سازي پيشرفته (2)

9214208

مرشدي-محمد

کاربرد ابزار دقيق و کنترلر

 

ميکروپروسسور

9215101

بديع نژاد-سلمان

کاربرد رايانه در برق

 

آز مدارهاي الکتريکي

9215101

بديع نژاد-سلمان

رياضي کاربردي

رياضي عمومي

 

9215104

عباس زاده ريشهري-نويد

آز ديجيتال

مباني ديجيتال

 

9215117

بهرامي مقدم-حميد

الکترونيک صنعتي

الکترونيک عمومي

 

9215207

اميني زاده-علي رضا

تحليل مدارهاي الکتريکي

 

رياضي عمومي

9215211

جلاليان-ميلاد

تحليل مدارهاي الکتريکي

 

رياضي عمومي

9215213

قشلايي رحيمي – ياسر

رياضي کاربردي

رياضي عمومي

 

9215214

رسولي -احسان

تحليل مدارهاي الکتريکي

 

رياضي عمومي

9215214

رسولي -احسان

آز هيدروليک و پنوماتيک

 

هيدروليک و پنوماتيک

9215214

رسولي -احسان

کاربرد رايانه در برق

 

آز مدارهاي الکتريکي

9215214

رسولي -احسان

مکانيک کاربردي

فيزيک عمومي

 

9215214

رسولي -احسان

ماشينهاي الکتريکي سه فاز

فيزيک الکتريسيته و مغناطيس

 

9215214

رسولي -احسان

کنترل صنعتي

 

مباني ديجيتال

9217117

ارمي-مدينه

تنظيم شرايط محيطي1

ترسيم فني

 

9217146

دهقاني-فاطمه

ايستايي1

رياضي عمومي1

 

9217210

كشتكار-محمد

روستا 1

تمرين هاي معماري2

 

9218105

افتخاري-علي اصغر

مکانيک خاک و پي سازي

 

مقاومت مصالح

9218108

بديعي نژاد-حامد

مقاومت مصالح

استاتيک

 

9231211

دريس-منا

شبيه سازي کامپيوتر

مهندسي نرم افزار

 

9231239

جمالي-كوروش

آزمايشگاه معماري کامپيوتر

معماري کامپيوتر

 

9231241

عباسي قاسم آباد-ندا

طراحي صفحات وب

مهندسي اينترنت

 

9231241

عباسي قاسم آباد-ندا

شبيه سازي کامپيوتر

مهندسي نرم افزار

 

9233117

بلاغي اينالو-احد

مدارهاي مخابراتي(تخصصي)

 

مدارهاي الکترونيکي

9235107

مغداني نيا-مرتضي

محاسبات عددي

برنامه نويسي کامپيوتر

معادلات ديفرانسيل

9235109

هوشمندي مفرد-عاطفه

عايق ها و فشار قوي

بررسي سيستم هاي قدرت 1

 

9235112

خدري-محمد

مباني سيستم هاي قدرت

ماشينهاي الکتريکي سه فاز

 

9235136

حاجي زاده-محسن

ماشين هاي الکتريکي 2

 

الکترومغناطيس

9235142

كمالي-سجاد

ماشين هاي الکتريکي 2

 

الکترومغناطيس

9235209

لطفي پور-غلامرضا

ماشين هاي الکتريکي 2

 

الکترومغناطيس

9235214

پورابراهيم ابادي-مصطفي

ماشين هاي الکتريکي 2

 

الکترومغناطيس

9235222

عبدلي-ايمان

ماشين هاي الکتريکي 2

 

الکترومغناطيس

9235239

حيدري-ميثم

ماشين هاي الکتريکي 2

 

الکترومغناطيس

9236106

ارايش-محمدرضا

تنظيم شرايط محيطي2

تاسيسات مکانيکي و الکتريکي

 

9236107

محمودي فرد-محمد

طراحي نهايي (پروژه)

طراحي معماري 4 و سازه هاي فلزي و سازه هاي بتني

 

9236111

شاعري-محسن

سازه هاي بتني

سازه هاي فلزي

 

9236131

شباني-مسعود

سازه هاي بتني

سازه هاي فلزي

 

9236141

كورش زاده-اتنا

سازه هاي بتني

سازه هاي فلزي

 

9236201

غفاري-رادينه

سازه هاي فلزي

عناصر و جزئيات ساختماني2

 

9236201

غفاري-رادينه

تاسيسات مکانيکي و الکتريکي

عناصر و جزئيات ساختماني2

 

9236210

دستور -شريفه

مديريت و تشکيلات کارگاهي

عناصر و جزئيات ساختماني2

 

9236219

نعمتي-محمدجواد

سازه هاي بتني

سازه هاي فلزي

 

9236219

نعمتي-محمدجواد

تاسيسات مکانيکي و الکتريکي

عناصر و جزئيات ساختماني2

 

9236219

نعمتي-محمدجواد

روشهاي طراحي و توليد صنعتي

عناصر و جزئيات ساختماني2

 

9236228

شجاعي-فاطمه

پرسپکتيو

هندسه ترسيمي

 

9254132

فرجي-محسن

معادلات ديفرانسيل

رياضي عمومي 1

رياضي عمومي 2

9318109

ايزدي-محسن

مکانيک خاک و پي سازي

 

مقاومت مصالح

9318109

ايزدي-محسن

متره و برآورد

 

نقشه کشي ساختمان هاي بتني

9331124

راستي زاده – احسان

برنامه سازي سيستم

زبان ماشين و اسمبلي

 

9335117

نوروزي – ميثم

تحليل مدارهاي الکتريکي

 

رياضي عمومي

9336129

محمدقاسمي نژاد – ارزو

تمرين هاي معماري 1

درک و بيان معماري 1 و ترسيم فني

 

9336129

محمدقاسمي نژاد – ارزو

عناصر جزئيات ساختماني 1

ترسيم فني

 

9337123

افرند – سجاد

رياضي 2

رياضي 1

 
اخبار موسسه
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.