امروز 1 تیر ماه 1403 ساعت 7:38 ق.ظ
خودداری انتقال بدهی دانشجویان از ترم جاری به ترم بعد

   نظر به اینکه براساس مصوبات هیأت مؤسس، تاکید گردیده از انتقال بدهی دانشجویان از ترم جاری به ترم بعد خودداری شود، لذا از دانشجویان محترم تقاضامی شود ترتیبی اتخاذ فرمایند قبل از رؤیت نمرات امتحانات پایان ترم نسبت به تسویه بدهی معوقه خود اقدام فرمایند تا خللی در روند مراحل تحصیلی و آموزشی آنان ایجاد نگردد.

سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.