امروز 1 تیر ماه 1403 ساعت 8:30 ق.ظ
حکم جناب آقای دکتر محمد مدرسی بعنوان سرپرست دانشگاه خلیج فارس

hokm-modaresi-khalij

سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.