امروز 28 تیر ماه 1403 ساعت 10:57 ق.ظ
حل مسئله جدول زمان بندی دروس دانشگاه با استفاده از یک الگوریتم فرا ابتکاری … طوبی بردستانی

گروه کامپیوتر

اعلاميه جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسي ارشد

حل مسئله جدول زمان بندی دروس دانشگاه با استفاده از یک الگوریتم فرا ابتکاری مبتنی بر خوشه بندی

ارائه دهنده: طوبی بردستانی

رشته: نرم افزار

استاد راهنما: دکتر حمیدپروین

استاد مشاور : دکتر حسن ارفعی نیا

زمان :   پنج شنبه 1398/06/28 ساعت : 14:00

مكان: موسسه آموزش عالی لیان-ساختمان3

سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.