امروز 27 خرداد ماه 1403 ساعت 12:32 ق.ظ
حضور دانشجویان در باشگاه فرهنگی ورزشی

به اطلاع دانشجویان محترم میرساند چنانچه مایل هستید مثل سالهای قبل اوقات فراغت خود را در باشگاه فرهنگی ورزشی سپری کنید میتوانید با دریافت معرفینامه از امور دانشجویی و فرهنگی به باشگاه 29 مراجعه نمایید.

سهم مشارکت هر دانشجو به ازاء هر ماه 140,000 تومان است.

نشانی باشگاه: خیابان عاشوری- خیابان پل پوردرویش- فرعی اول از سمت چپ کوچه نوروز 7         @fitnessclub.29

زمان بانوان: هر روز از ساعت 07:00 تا 16:30

زمان آقایان : هر روز از ساعت 16:30 تا 23:00

سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.