امروز 1 تیر ماه 1403 ساعت 7:16 ق.ظ
حذف کلیه واحدهای دانشجویان دارای نقص در پرونده

دانشجویان دارای نقص پرونده تا پایان ماه جاری فرصت دارند جهت تکمیل پرونده به بایگانی مراجعه نمایید.در غیر اینصورت کلیه واحدهای ایشان حذف و اجازه شرکت در امتحانات پایان ترم را نخواهند داشت.

سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.