امروز 28 تیر ماه 1403 ساعت 12:33 ق.ظ
حذف تکدرس (حذف اضطراري)

 

 

بدينوسيله به اطلاع دانشجويان محترم مي رساند:

زمان حذف تکدرس (حذف اضطراري) دانشجويان از روز شنبه مورخ 92/9/16 الي پنجشنبه مورخ 92/9/21 مي باشد.

 

 

قوانين
حذف تکدرس
(حذف اضطراري)

1.تنها امکان حذف يک درس تئوري (نظري) وجود دارد.

2.با حذف تکدرس، تعداد واحد هاي باقيمانده در آن ترم 12 واحد کمتر نشود.

3.درس مذکور نبايد با درس ديگري هم نياز و يا پيش نياز شده باشد.

4.دانشجويان ترماز نظر آموزشي تکميل سنوات بوده و مجاز به حذف نهايي نمي باشند.

   فرم مربوطه را از واحد انتشارات يا وب سايت مؤسسه دريافت و پس از تکميل آن در مدت زمان اعلام شده به آموزش تحويل نماييد. ضمناً به درخواست هاي واصله پس از تاريخ فوق ترتيب اثري داده نخواهد شد و مسئوليت هرگونه عواقب آن به عهده دانشجو مي باشد.

سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.