امروز 11 اسفند ماه 1402 ساعت 2:00 ب.ظ
جلسه توجیهی دروس پروژه،پروژه ساخت و کارآموزی گروه برق و الکترونیک

جلسه توجیهی دروس پروژه،پروژه ساخت و کارآموزی گروه برق و الکترونیک مقطع کاردانی و کارشناسی راس ساعت 11 صبح روز شنبه مورخ 93/11/25 در ساختمان شماره 3 برگزار می شود.

شرکت در این جلسه برای کلیه دانشجویان گروه برق و الکترونیک الزامیست و عواقب غیبت در این جلسه به عهده دانشجو می باشد.

اخبار موسسه
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.