امروز 5 اسفند ماه 1402 ساعت 5:08 ق.ظ
جلسه توجیهی دانشجویان گروه برق نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94

جلسه توجیهی دانشجویان گروه برق که در نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94 دروس کارآموزی ، پروژه و پروژه ساخت را اخذ نموده اند در روز شنبه مورخ 94/12/8 ساعت 10، در ساختمان 3 برگزار میگردد.

 

اخبار موسسه
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.