امروز 15 اسفند ماه 1402 ساعت 6:36 ب.ظ
جدول شهریه ثابت ومتغیر مقطع کارشناسی ارشد نیمسال اول سال تحصیلی 95-1394

 

 

 

گروه آموزشی

شهریه ثابت
هرنیمسال
تحصیلی

شهریه متغییربرای
هرواحددرسی

شهریه هرواحدپایان نامه (نظری)

شهریه هرواحدپایان نامه (آزمایشگاهی وکارگاهی)

علوم انسانی(کارشناسی ارشد)

6,210,000

1,124,400

3,450,000

4,204,400

فنی ومهندسی وسایرگروه های آموزشی

6,900,000

1,290,000

3,450,000

4,304,400

اخبار موسسه
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.