امروز 31 خرداد ماه 1403 ساعت 3:34 ق.ظ
تقويم آموزشی سال تحصیلی 1403-1402
نیمسال اول
 • شروع انتخاب واحد
  1402/06/18
 • شروع کلاس ها
  1402/06/25
 • حذف و اضافه
  1402/07/01
 • دریافت کارت امتحان
  1402/10/02
 • پایان کلاس ها
  1402/10/15
 • شروع امتحانات
  1402/10/16
 • پایان امتحانات
  1402/11/03
نیمسال دوم
 • شروع انتخاب واحد
  1402/11/21
 • شروع کلاس ها
  1402/11/21
 • حذف و اضافه
  1402/11/28
 • دریافت کارت امتحان
  1403/03/05
 • پایان کلاس ها
  1403/03/18
 • شروع امتحانات
  1403/03/19
 • پایان امتحانات
  1403/04/07
نیمسال تابستان
 • شروع انتخاب واحد
  1403/04/16
 • شروع کلاس ها
  1403/04/23
 • حذف و اضافه
  -
 • دریافت کارت امتحان
  1403/05/20
 • پایان کلاس ها
  1403/05/26
 • شروع امتحانات
  1403/05/27
 • پایان امتحانات
  1403/06/01
توضیحات
 • دانشجويان موظف به رعايت تقويم آموزشی مي باشند و مسئوليت عدم رعايت تقويم آموزشی به عهده دانشجو است.

 • انتخاب واحد ، حذف و اضافه و ارزشیابی از اساتید صرفا بصورت آنلاین انجام میپذیرد.

 • ارزشیابی اساتید کاملا محرمانه بوده و در ارائه درس به استاد در ترم های بعد تاثیر گذار است.

 • جهت انجام انتخاب واحد و یا دریافت کارت ورود به جلسه پرداخت کامل بدهی الزامیست.