امروز 4 اسفند ماه 1402 ساعت 11:26 ق.ظ
تقدیر از دانشجویان شرکت کننده در مسابقات دانشگاه پیام نور

در تاریخ 93/12/17در دانشگاه پیام نور استان بوشهر مسابقه نجات تخم مرغ برگزار شد. در این مسابقه آقای مهدی رسانه و خانم ها مهدیس بنازاده و فاطمه دهقانی از موسسه آموزش عالی لیان شرکت نمودند و با دیگر دانشگاهها رقابت نمودند.

بدینوسیله از نامبردگان تقدیر می گردد و آرزوی موفقیت بیش از پیش آنان را داریم.

اخبار موسسه
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.