امروز 4 اسفند ماه 1402 ساعت 11:29 ق.ظ
تغییر زمانبندی امتحانات از روز 26 خرداد به 27 خرداد

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند امتحانات روز 26 خرداد ساعت 8:30 به روز 27 خرداد ساعت 14
و امتحانات روز 26 خرداد ساعت 11 به روز 27 خرداد ساعت 16:30 انتقال می یابد.

اخبار موسسه
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.