امروز 5 اسفند ماه 1402 ساعت 6:33 ب.ظ
تعویق زمان انتخاب واحد نیمسال دوم 97-96

تعویق زمان انتخاب واحد نیمسال دوم 97-96
14 و 15 بهمن : ورودی 95 و ماقبل

16 و 17 بهمن : ورودی 96
18 و 19 بهمن : تمامی ورودی ها

اخبار موسسه
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.