امروز 6 اسفند ماه 1402 ساعت 4:02 ب.ظ
تشخیص جوامع در شبکه ­های اجتماعی با استفاده از الگوریتم­های فرا ابتکاری…احد فخاری

گروه کامپیوتر

اعلاميه جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسي ارشد

تشخیص جوامع در شبکه ­های اجتماعی با استفاده از الگوریتم­های فرا ابتکاری مبتنی بر خوشه ­بندی تجمعی

ارائه دهنده: احد فخاری

رشته:نرم افزار

استاد راهنما: دکتر موسی مجرد

استاد مشاور : دکتر حسن ارفعی نیا

زمان :    جمعه  1398/06/29 ساعت : 8:00

مكان: موسسه آموزش عالی لیان-ساختمان3

اخبار موسسه
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.