امروز 4 اسفند ماه 1402 ساعت 11:00 ق.ظ
تخلیه آتلیه ساختمان شماره 2(کارگاه های معماری)

 

دانشجویان معماری که تاکنون پروژه های خود را از ساختمان شماره 2 تحویل نگرفته اند حداکثر تا روز پنجشنبه مورخ 92/11/17 مهلت دارند نسبت به دریافت پروژه خود اقدام نمایند.بدیهی است پس از تاریخ فوق کلیه پروژه ها معدوم خواهند شد و موسسه هیچگونه مسئولیتی در قبال آنها نخواهد داشت.

اخبار موسسه
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.