امروز 4 اسفند ماه 1402 ساعت 11:32 ق.ظ
تخصیص منابع درمحیط ابر با استفاده از الگوریتم ترکی زیستی و…سیده فاطمه حسینی

گروه کامپیوتر

اعلاميه جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسي ارشد

تخصیص منابع درمحیط ابر با استفاده از الگوریتم ترکی زیستی وخوشه بندی چند وجهی

ارائه دهنده: سیده فاطمه حسینی

رشته: شبکه های کامپیوتری

استاد راهنما: دکتر حسین مومن زاده حقیقی

استاد مشاور : مهندس حسن ارفعی نیا

زمان :     پنجشنبه 1398/11/17              ساعت : 17

مكان: موسسه آموزش عالی لیان – ساختمان3

اخبار موسسه
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.