امروز 1 تیر ماه 1403 ساعت 9:07 ق.ظ
تخصیص منابع درمحیط ابر با استفاده از الگوریتم ترکی زیستی و…سیده فاطمه حسینی

گروه کامپیوتر

اعلاميه جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسي ارشد

تخصیص منابع درمحیط ابر با استفاده از الگوریتم ترکی زیستی وخوشه بندی چند وجهی

ارائه دهنده: سیده فاطمه حسینی

رشته: شبکه های کامپیوتری

استاد راهنما: دکتر حسین مومن زاده حقیقی

استاد مشاور : مهندس حسن ارفعی نیا

زمان :     پنجشنبه 1398/11/17              ساعت : 17

مكان: موسسه آموزش عالی لیان – ساختمان3

سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.