امروز 31 خرداد ماه 1403 ساعت 2:44 ق.ظ
تاریخ و ساعت برگزاری امتحان معرفی به استاد نیمسال اول 94

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

نام استاد

درس

تاریخ امتحان

زمان و مکان برگزاری

1

امیر باقری

9237137

شادکام

ریاضیات 2

94/07/22

ساعت 10 ساختمان 3

2

رسول کمالی

901615188

شادکام

ریاضیات 2

94/07/22

ساعت 10 ساختمان 3

3

زهرا منصورنژاد

9231111

ارفعی نیا

گرافیک

94/07/22

ساعت 10 ساختمان 3

4

ستار مکی پور

9231168

ارفعی نیا

ایجاد بانکهای اطلاعاتی

94/07/22

ساعت 10 ساختمان 3

5

سحرخبازثابت

9132204

ارفعی نیا

زبان تخصصی

94/07/22

ساعت 10 ساختمان 3

6

صادق پرنگ

9214114

عمادی

تغذیه و سوییچینگ

94/07/22

ساعت 10 ساختمان 3

7

صادق زارعی

9135215

عمادی

الکترومغناطیس

94/07/22

ساعت 10 ساختمان 3

8

علی افراسیاب

901626109

آریان پور

تحلیل سازه2

94/07/22

ساعت 10 ساختمان 3

9

علیرضا چعبی

9231127

ارفعی نیا

ایجاد بانکهای اطلاعاتی

94/07/22

ساعت 10 ساختمان 3

10

مجتبی خلیلی

9235151

عمادی

تولید و نیروگاه

94/07/22

ساعت 10 ساختمان 3

11

محسن بردستانی

9131216

ارفعی نیا

زبان تخصصی

94/07/22

ساعت 10 ساختمان 3

12

محمدجواد ریاحی

9114121

عمادی

تغذیه و سوییچینگ

94/07/22

ساعت 10 ساختمان 3

13

محمدرضا گلستانی

9131215

ارفعی نیا

طراحی سیستم های شی گرا

94/07/22

ساعت 10 ساختمان 3

14

مهدی صادقی

9138155

آریان پور

تحلیل سازه2

94/07/22

ساعت 10 ساختمان 3

15

مهرنوش عربی

9231116

ارفعی نیا

گرافیک

94/07/22

ساعت 10 ساختمان 3

16

امیر باقری

9237137

شادکام

معدلات دیفرانسیل

94/07/23

ساعت 10 ساختمان 3

17

رسول کمالی

901615188

آریان پور

محاسبات ساختمان های بتنی

94/07/23

ساعت 10 ساختمان 3

18

زهرا منصور نژاد

9231111

ارفعی نیا

مباحث ویژه

94/07/23

ساعت 10 ساختمان 3

19

ستار مکی پور

9231168

ارفعی نیا

شبیه سازی

94/07/23

ساعت 10 ساختمان 3

20

صادق زارعی

9135215

عمادی

مدارهای الکتریکی2

94/07/23

ساعت 10 ساختمان 3

21

علی افراسیاب

901626109

راد

زلزله

94/07/23

ساعت 10 ساختمان 3

22

علیرضا چعبی

9231127

ارفعی نیا

هوش مصنوعی

94/07/23

ساعت 10 ساختمان 3

23

فاطمه مهمی

9231142

ارفعی نیا

مباحث ویژه

94/07/23

ساعت 10 ساختمان 3

24

مجتبی خلیلی

9235151

عمادی

عایق و فشارقوی

94/07/23

ساعت 10 ساختمان 3

25

محمدرضا گلستانی

9131215

ارفعی نیا

شبیه سازی

94/07/23

ساعت 10 ساختمان 3

26

محمود بلال سیرت

9237119

راد

زلزله

94/07/23

ساعت 10 ساختمان 3

27

مهدی صادقی

9138155

بکمی

تاریخ و فرهنگ و تمدن اسلامی

94/07/23

ساعت 10 ساختمان 3

سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.