امروز 1 تیر ماه 1403 ساعت 7:49 ق.ظ
تاریخ دفاع پرژه دانشجویان کارشناسی ناپیوسته رشته های الکترونیک-قدرت-ICT

تاریخ دفاع پروژه: از 14/04/93 الی 19/04/93           ساعت :9صبح الی 14:30

نام استاد

تاریخ دفاع

ساعت دفاع

مهندس خواجه

شنبه14/04/93

12

مهندس کروبی نیا

سه شنبه 17/04/93

9

مهندس آیت اکبری

یکشنبه 15/04/93

9

مهندس محسنی فرد

شنبه14/04/93

10

مهندس عمادی

14/04/93الی19/04/93

14:30-9

مهندس گندمکار

پنجشنبه 19/04/93

9

مهندس غلامرضا نجیبی

پنجشنبه 19/04/93

9

خانم دکتر نجیبی

پنجشنبه 19/04/93

9

مهندس دریاسفر

دوشنبه 16/04/93

9

مهندس چاهکوتایی

دوشنبه 16/04/93

9

دکتر گرگین پور

چهارشنبه 18/04/93

9

دکتر مستی

چهارشنبه 18/04/93

9

مهندس مظفری زاده

پنجشنبه 19/04/93

10

مهندس اشکان معصومی

سه شنبه 17/04/93

9

مهندس رنجبر

دوشنبه 16/04/93

12

مهندس بیژنی

یکشنبه 15/04/93

10

مهندس کاشفی

پنجشنبه 19/04/93

9

مهندس خدری

پنجشنبه 19/04/93

9

 

  • کلیه دانشجویانی که آمادگی  دفاع از پروژه خود را دارند حداکثر تا 1هفته قبل از تاریخ فوق فرم “درخواست ارائه پایان نامه ” را از سایت پرینت نموده و پس از تایید استاد و مدیرگروه به کارشناس آموزش تحویل دهند.

جهت دفاع  پروژه رعایت نکات زیر الزامی می باشد،بدیهیست در صورت رعایت نکردن هر یک از آنها مجوز دفاع پروژه دانشجو باطل خواهد شد.

1-حداکثر یک هفته قبل از تاریخ دفاع، فرم درخواست ارائه پروژه که استاد و مدیر گروه تایید و امضا نموده اند به کارشناس رشته تحویل داده شود.

2-همراه داشتن پرینت پروژه در روز دفاع (که قبل از تاریخ دفاع استاد رویت و تایید نموده باشد)

3- همراه داشتن فایل پاورپوینت در روز دفاع(که قبل از تاریخ دفاع استاد رویت و تایید نموده باشد)

4-چنانچه پروژه ساخت دستگاه باشد همراه داشتن دستگاه و امکانات تست آن الزامی است.

سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.