امروز 28 تیر ماه 1403 ساعت 11:07 ق.ظ
تاریخ دفاع پروژه رشته معماری

تاریخ دفاع پروژه دانشجویان رشته معماری از روز دوشنبه مورخ 95/2/20 لغایت روز پنج شنبه مورخ 95/2/23میباشد.

توجه:

دانشجویان الزاما یک هفته قبل از تاریخ فوق با مراجعه به مدیر گروه جهت تعیین داور اقدام نمایند.

سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.