امروز 28 تیر ماه 1403 ساعت 11:29 ق.ظ
تاریخ دفاع پروژه رشته معماری(خرداد و تیر ماه 95)

تاریخ دفاع پروژه دانشجویان رشته معماری از روز دوشنبه مورخ 95/3/3 لغایت روز پنج شنبه مورخ 95/3/6 و روز سه شنبه مورخ 95/4/8 لغایت روز پنج شنبه مورخ 95/4/10 میباشد.

توجه:

دانشجویان الزاما یک هفته قبل از تاریخ فوق با مراجعه به مدیر گروه جهت تعیین داور اقدام نمایند.

سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.