امروز 9 خرداد ماه 1403 ساعت 4:42 ق.ظ
تاریخ دفاع پروژه دانشجویان گروه برق -نیمسال تابستان 94-93

تاریخ دفاع پروژه دانشجویان گروه برق که در نیمسال تابستان 94-93 این درس را اخذ نموده اند:

صبح روز شنبه مورخ 94/8/9

صبح روز یکشنبه مورخ 94/8/10

صبح روز دوشنبه مورخ 94/8/11

اخبار موسسه
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.