امروز 6 اسفند ماه 1402 ساعت 2:30 ب.ظ
تاریخ دفاع از پروژه ی نهایی دانشجویان معماری

دانشجویان کارشناسی معماری که قصد دارند پروژه ی پایانی خود را تا پایان تابستان به پایان برسانند، می توانند در

شهریور 94در یکی از تاریخ های زیر زمان دفاع اخذ نمایند.

شنبه                        94/6/14

یکشنبه                    94/6/15

چهارشنبه                 94/6/25

پنجشنبه                   94/6/26

تدکر : دانشجویان می بایست ، حداقل یک هفته قبل اس تاریخ دفاع نسبت به اخد سمان دفاع و هماهنگی بامدیر گروه اقدام نمایند.

اخبار موسسه
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.