امروز 28 تیر ماه 1403 ساعت 11:44 ق.ظ
تاریخ دفاع از پروژه پایانی دانشجویان معماری

  دانشجویانی که پروژه ی نهایی آنها به اتمام رسیده و استاد راهنمای پروژه برگ آمادگی دفاع را برای ایشان امضا نموده، می توانند در روزهای یکشنبه 6 و دوشنبه 7 مهر ماه  وقت دفاع اخذ نمایند.

دانشجویان فوق می توانند ،حداکثر تا  30 شهریور با مراجعه به مدیرگروه زمان و تاریخ دفاعیه را دریافت نمایند.

سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.