امروز 5 اسفند ماه 1402 ساعت 7:55 ب.ظ
تاریخ دفاع از پروژه پایانی دانشجویان معماری

  دانشجویانی که پروژه ی نهایی آنها به اتمام رسیده و استاد راهنمای پروژه برگ آمادگی دفاع را برای ایشان امضا نموده، می توانند در روزهای یکشنبه 6 و دوشنبه 7 مهر ماه  وقت دفاع اخذ نمایند.

دانشجویان فوق می توانند ،حداکثر تا  30 شهریور با مراجعه به مدیرگروه زمان و تاریخ دفاعیه را دریافت نمایند.

اخبار موسسه
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.