امروز 28 تیر ماه 1403 ساعت 10:57 ق.ظ
تاریخ دفاعیه پروژه دانشجویان کارشناسی گروه برق

تاریخ دفاع پروژه: 1393/08/03 و 1393/08/07

کلیه دانشجویانی که آمادگی  دفاع از پروژه خود را دارند حداکثر تا 1هفته قبل از تاریخ فوق فرم “درخواست ارائه پایان نامه ” را از سایت پرینت نموده و پس از تایید استاد و مدیرگروه به کارشناس آموزش تحویل دهند.

لازم به ذکر است این تاریخ به هیچ عنوان قابل تمدید نیست و دانشجویانی که در این تاریخ پروژه خود را ارائه ندهند حداکثر تا 15/08/1393 فرصت دارند پروژه خود را بدون دفاع (با حداکثر نمره14)ارائه نمایند.در غیر این صورت پروژه برای ترم آینده تمدید خواهد شد.

جهت دفاع  پروژه رعایت نکات زیر الزامی می باشد،بدیهیست در صورت رعایت نکردن هر یک از آنها مجوز دفاع پروژه دانشجو باطل خواهد شد.

1-حداکثر یک هفته قبل از تاریخ دفاع، فرم درخواست ارائه پروژه که استاد و مدیر گروه تایید و امضا نموده اند به کارشناس رشته تحویل داده شود.

2-همراه داشتن پرینت پروژه در روز دفاع (که قبل از تاریخ دفاع استاد رویت و تایید نموده باشد)

3- همراه داشتن فایل پاورپوینت در روز دفاع(که قبل از تاریخ دفاع استاد رویت و تایید نموده باشد)

4-چنانچه پروژه ساخت دستگاه باشد همراه داشتن دستگاه و امکانات تست آن الزامی است.

سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.