امروز 31 خرداد ماه 1403 ساعت 7:12 ق.ظ
تاریخ برگزاری امتحانات دروس خودخوان

 

نیمسال اول سال تحصیلی 93-92

كد درس

نام درس

استاد

تاريخ امتحان

ساعت امتحان

1306

سخت افزار کامپيوتر 2

حامد محسن

1392/10/09

10:00

1325

مباحث ويژه

کيامرزپور فروزان

1392/10/07

10:00

1330

محيط هاي چند رسانه اي

حياتي فاطمه

1392/10/08

10:00

1535

روشنايي فني

عمادي خداکرم

1392/10/07

10:00

1813

تجهيز و راه اندازي کارگاه

آريان پور ياسر

1392/10/07

10:00

1819

محاسبات ساختمان هاي بتني

آريان پور ياسر

1392/10/09

10:00

1830

تحليل مقدماتي سازه ها

آريان پور ياسر

1392/10/07

10:00

3222

شبکه هاي رايانه اي 2

چاوشي محمد

1392/10/07

10:00

3320

منابع تغذيه

گندمكار سعيد

1392/10/07

10:00

3407

ساختار کامپيوتر و دستگاههاي جانبي

ولي زاده آيدا

1392/10/07

10:00

3416

شبکه هاي NGN

خدري صادق

1392/10/07

10:00

3417

امنيت اطلاعات

خدري صادق

1392/10/07

10:00

3422

سيستمهاي مخابرات ماهواره اي

معصومي اشكان

1392/10/07

10:00

3498

تکنولوژي مخابرات

معصومي اشكان

1392/10/07

10:00

3705

روسازي راه

صفائي عليرضا

1392/10/07

10:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.