امروز 31 خرداد ماه 1403 ساعت 6:03 ق.ظ
تاریخ امتحان های معرفی به استاد نیمسال تابستان97-96
 

تاریخ امتحان های معرفی به استاد نیمسال تابستان97-96

ردیف

شماره دانشجوئي

نام و نام خانوادگي

استاد

نام درس

تاریخ

1

9438114

دلاوری- بابک

پرویز

مکانیک خاک . مهندسی پی

97/06/26

2

9515105

گنخکی- سامان

عمادی

ماشین الکتریکی مخصوص

97/06/26

3

9413106

تاراج- زینب

ارفعی نیا

مباحث ویژه

97/06/26

4

9354204

صلواتی- عباس

کاردانی

مهندسی آب و فاضلاب

97/06/26

5

9517114

گودرزی- سمیه

فضل الهی

آشنایی با مقررات ملی ساختمان

97/06/26

6

9337125

افرازی- وحید

آریان پور

اصول مهندسی زلزله

97/06/26

8

9336130

گشتاسبی- سامان

شیخی

ریاضی2

97/06/26

10

9253106

ایرجی- آرش

عمادی

حفاظت و رله

97/06/26

11

9337223

جبارپور- محمود

شیخی

آمار و احتمالات

97/06/26

12

9317112

زمانی- فاطمه

رضایی

اخلاق اسلامی

97/06/26

13

9417114

برازیده- سهراب

انبوی

فارسی عمومی

97/06/26

14

9535101

بریدانی- اسماعیل

عمادی

عایق و فشار قوی

97/06/26

16

9513102

کرمی- محمد

ارفعی نیا

ساختمان داده

97/06/26

7

9337125

افرازی- وحید

پرویز

مکانیک خاک . مهندسی پی

97/06/27

9

9336130

گشتاسبی- سامان

عزتی

تاسیسات مکانیکی و الکتریکی

97/06/27

15

9535101

بریدانی- اسماعیل

عمادی

طراحی خطوط انتقال انرژی

97/06/27

سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.